JMÉNO NA MÉM IN ENGLISH

What does jméno na mém mean in Czech

Results: 18, Time: 0.116

name on my (3)

Examples of using Jméno Na Mém in a sentence and their translations

Jméno na mém řidičáku je evžen.
The first name on my driver's licence is eugene.
Tak proč jsem se napsat své jméno na mém spodním prádle?
Then why did i write my name on my underwear?
Do včerejška jste byla jen jméno na mém seznamu.
Till last night you were just a name on my list.
Jestli nejste moje matka, proč je vaše jméno na mém rodném listě?
If you're not my mother, then why was your name on my birth certificate?

Vytetoval jeho jméno na moji ruku, a nikdy už se nevrátil.
He tattooed his name on my arm, never to return again.
Napsal jsi své jméno na můj seznam.
Your name on my list.
Nechci její jméno na mé dece.
I don't want her name on my quilt.
Víš, mohl bys napsat svoje jméno na můj dárek.
You know, you could just put your name on my gift.
Na mé jméno, na mém účtu.
IN MY NAME, IN MY ACCOUNT.
Lízo, přidej další jméno na náš vánoční seznam.
Lisa, add another name to our christmas card list.
Změňte to jméno na moje.- cože?
Change the name to mine.
Připíšeme ti jméno na naši kartičku.
Just put your name on our card.
Nikdo z nich nikdy nenapsal svoje jméno na mé spodní prádlo.
Nobody ever wrote their name in my underwear.
Ruth petersonová... tohle vím. jméno na našich rodných listech.
Name on both our birth certificates.
Aspoň získáme další jména na náš seznam.
At least we get more names on our list.
Dáš svý jméno na mojí práci, předložíš to u vás ve studiu a jsme zpátky v oboru.
You stick your name on my labor, hand it in to your studio and we're in business.
No zatočím s tím šupákem....... co si přidal své jméno na můj účet.
I'm gonna get even with that scumbag who added his name on my credit card.
Ach, vy byste udělala můj život božským' pokud byste změnila své jméno na mé'.
Oh, you would make my life divine" if you would change your name to mine".

Results: 18, Time: 0.116

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More