JSEM SI HO VZÍT IN ENGLISH

What does jsem si ho vzít mean in Czech

Results: 9848458, Time: 0.0445

Examples of using Jsem Si Ho Vzít in a sentence and their translations

Proto jsem si ho vzala.
It's why i married him.
Mala by si ho vzít sama!
She should marry him herself!
Musela jsem si ho vzít, takže jsem byla jeho majetek, jako kůň.
I would married him so i was his property, like my horse.
Chtěl jsem si ho vzít s sebou a máma řekla, že možná víš, kde je.
I wanted to take it with me, and mom said, you might know where it is.

Mohl jsem si ho vzít nebo ho opustit.
I could take him or leave him.
Přišla jsem si ho vzít a nechat ho s ním.
I have come to take him and leave with him!
Když mi bylo osm, chtěla jsem si ho vzít.
When i was eight, i wanted to marry him.
Chtěl jsem si ho vzít s sebou.
I was going to take it with me.
Nechala jsem si ho vzít. před pár hodinami jsem byla na potratu. to je mi líto.
L have had it removed i had an abortion a couple of hours ago i'm sorry.
Nechtěla jsem si ho vzít.
I didn't want to marry him.
Nikdy jsem si ho vzít nechtěla.
I never intended to marry him.
Měla jsem si ho vzít.
I should have married him.
Přišla jsem si ho vzít zpátky.
I came here to take him back.
Chtěla jsem si ho vzít.
I wanted to marry him.
Chtěl jsem si ho vzít zpátky.
Tried to take it back.
Miluju estebana a mohla jsem si ho vzít.
I loved esteban, and i could have married him.
Zapoměl jsem si ho vzít na barbados.
I forgot to take it with me to barbados.
Měla bych si ho vzít?
Should i marry him?
Chtěla jste si ho vzít?
So did you want to marry him?
Měli bychom si ho vzít?
Shall we get him married?
Mohl bych si ho vzít.
I could take that.
Mohl bych si ho vzít.
Maybe i can take it home with me.
Mohla bych si ho vzít.
I could marry him.
Proto jsem si ho vzala.
It is true, that's why i married him.
Zapomněl jsem si ho vzít.
I forgot to take it.
Chtěl jsem si ji vzít.
I wanted to marry her.
Chtěl jsem si ji vzít.
I was going to marry her.
A tak jsem si ho vzala.
And so i married him.
Měl jsem si ji vzít.
I should marry her.
Mohl jsem si ji vzít.
I could just take it.

Results: 9848458, Time: 0.0445

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More