Translation of "jsem v pohodě" in English

S Synonyms

Results: 1337, Time: 0.0146

i'm fine i'm good i'm okay i'm cool i'm all right i'm OK i'm alright i'm great i'm fine , i am fine 'm fine i-i'm fine m fine i'm comfortable

Examples of Jsem V Pohodě in a Sentence

Jo, jo, jo, jsem v pohodě .
Yeah, yeah, yeah, i'm fine .
- Jo, jo, jo, jsem v pohodě .
- Yeah, yeah, yeah, i'm good .
Ne, díky. Jsem v pohodě .
No thanks, i'm okay .
Jo, jsem v pohodě , ale o tomhle jsem měl vědět.
Yeah, i'm cool . But I should have known about this.
- Jo, jsem v pohodě , Allie.
- Yeah, i'm all right , Allie.
Jsem v pohodě , je lepší být tvým přítelem, než nepřítelem.
i'm OK , it's better to be your friend than your enemy.
Ne, ne, jsem v pohodě .
No, no, no, i'm alright .
Ne, jsem v pohodě .
No, i'm great .
Jo jo, jsem v pohodě .
Yeah, yeah. i'm fine, i'm fine .
Glorie, nemusíš--- Jsem v pohodě .
Gloria, you don't have to- l'm fine .
- Jsem v pohodě , vážně.
I-I'm fine , really.
Jo, jsem v pohodě , díky vám.
Yeah, I, m fine thanks to you.
Jsem v pohodě s jakoukoliv kombinací
i'm comfortable with any combination.
Ano, a jsem v pohodě .
Yes, and i'm fine .
Jsem v pohodě , ale díky.
i'm good . But thanks.
- Ale jsem v pohodě i bez toho.
- But i'm okay without it.
Jo, ale jsem v pohodě .
Yeah, but i'm cool .
Nejsem žádnej Luis Guzman, ale jsem v pohodě .
I mean, i'm no Luis Guzman, but i'm all right .
No, já nejsem dobrý a jsem v pohodě .
Well, i'm not good, and i'm OK .
Ne, jsem v pohodě .
No, i'm alright .
Dobře, jsem v pohodě .
Okay. i'm great .
- Jo, jsem v pohodě .
- Yeah, i'm fine, i'm fine .
- Jsem v pohodě . Dám si drink.
- l'm fine . i'm gonna drink.
Ne, ne, jsem v pohodě .
No, no, I-I'm fine .
- Jo, jsem v pohodě .
- Yeah, yeah. I" m fine , thank you.
Jsem v pohodě s morálními problémy.
i'm comfortable with moraly grey.
Ale jsem v pohodě , díky.
But i'm fine , thanks
- Ne. Ne, ale jsem v pohodě .
No, but i'm good .
- Ano, jsem v pohodě , je mi fajn.
Yes, i'm okay . i'm fine.
Jo, ale teď jsem v pohodě .
Yeah, but i'm cool now.

Results: 1337, Time: 0.0146

EXAMPLES
SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "jsem v pohodě"


jsem v klidu
mám se dobře
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More