JSI S NÍM SKONČILA IN ENGLISH

What does jsi s ním skončila mean in Czech

Results: 30, Time: 0.0522

you were done with him (2)

Examples of using Jsi S Ním Skončila in a sentence and their translations

Myslela jsem, že jsi s ním skončila.
I thought you said you were done with him.
Myslela jsem, že jsi s ním skončila.
I thought you were done with him.
Jestli jsi s ním skončila.
I mean, if you're done with him.
jsi s ním skončila?
Are you finished with him?

Myslel jsem, že jsi s ním skončila.
I thought you were finished with him.
Regino, kolikrát jsi říkala, že jsi s ním skončila?
Regina, how many times have you said that you're done with him?
Bylo, když jsem s ním skončila.
It was when i finished with it.
Řekni mi, že jsi s ním skončil... napořád.
Well, tell me you're done with him... forever.
Franku, já jsem s ním skončila.
Frank, i'm done with him.
Měla bych prostě říct, že jsem s ním skončila.
I should just say i am done with him.
Nejdůležitější je teď všem říct, že jsi s ním skončil.
The important thing is to tell everyone that you finished it.
Ještě jsem s ním neskončil.
I'm not through with him yet.
Nevím, jak jsem s ním skončil.
Don't know how i ended up with him.
Ještě jsem s ním neskončil, jacobe!
I'm not done with him, jacob!
Myslím, že jsi s ní skončil.
I think you're finished with her.
jsem s ním skončil.
To hell with rome, i have done with it.
A já už jsem s ním skončil.
And i'm done with him.
jsem s nimi skončila taky.
I'm done with men too.
Myslela jsem, že už jsi s ní skončil, bobby?
I thought you were done with her, bobby.
Myslel jsem, že jsi s nimi skončil.
I thought you were finished with them.
Weissi, sděltetippinovi, že jsme s ním skončili.
Weiss, i need you to tell tippin we're done with him.
Myslel jsem si, že jsme s ním skončili.
Nechci slyšet nic jiného, než že jsi s nimi skončil.
Don't tell me anything other than that your relationship with them is over.
Ale nemusíš se bát, protože jsem s ní skončila.
But, um, you don't have to worry because i'm done with it.
On není buran a já jsem s ním neskončila.
He's not a yob and i'm not ending up with him.
A já jsem s nimi skončil!
And i'm finished with them!
Řeknu jim, že jsem s nima skončil, všem.
I will tell them i'm finished with them, all of them.
Ale já ti říkám, že jsem s ní skončil.-co?
But i'm telling you, i'm done with her.
Nemohla ani chodit, když jsem s ní skončil.
She couldn't walk when i was done with her.
Je to bezcitná čubka a já jsem s ní skončil.
She's a black-hearted whore, and i'm done with her.

Results: 30, Time: 0.0522

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More