JSME MĚLI LETĚT IN ENGLISH

What does jsme měli letět mean in Czech

Results: 8162840, Time: 0.1588

Examples of using Jsme Měli Letět in a sentence and their translations

Ráno by jsme měli letět do kona.
We're supposed to fly to kona in the morning.
Ráno jsme měli letět do paříže, kde měl nebo možná neměl v plánu požádat mě o ruku.
We were supposed to go to paris this morning, where he, may or may not have been planning to ask me to marry him.
Dnes jsme měli letět.
We were supposed to fly out today.
Teď jsme měli letět na svatební cestu, milovat se na záchodě v letadle.
Right now we should be flying off to our honeymoon... making love in the airplane bathroom.

Možná jsme měli letět.
Perhaps we should have flown.
Důležité je, že by jste měli letět přes aldebran.
What is important is that you should fly past aldebran.
Měli by jsme letět, frede.
We should go, fred.
Možná bychom měli letět domů.
Maybe we should fly home.
Kam přesně bychom měli letět?
Where exactly should we go?
Měli jsme letět tvým letadlem?
Should we have taken your jet? oh, wait.
Nemyslíš, že bychom měli letět jiným směrem?!
You think we should go in another direction?
Měli jsme letět do osla.
We were going to fly to oslo.
Měli jsme letět dnes večer.
We were going to leave tonight.
Měli jsme letět soukromým tryskáčem.
We were supposed to travel on a private jet tonight;
Měli jsme letět do milána.
We were supposed to be going to milan, remember?
Vidíte, měli jsme letět rovnou na tarazed.
See? we should have gone directly to tarazed.
Měli jsme letět na velkou výstavu.
We were supposed to be going to the great exhibition.
Proč bych neměl letět?
Why shouldn't i go?
Milesi, snad bys měl letět s ní.
Miles... maybe you should go with her.
Podle rozpisu jsi měla letět sjo-joem.
Flight schedule had you flying lead for jo-jo on that patrol.
Cítím, že bys neměl letět!
I have a gut feeling you shouldn't fly!
Mé myšlenky by měly letět ... čelem k novému a nepoznanému.
My thoughts should fly... towards pleasures fresh and new.
Řekla jsi mi, že bych měla letět jako pták, protože nemůžu své srdce držet v kleci.
You told me that i should fly like a bird because you can't keep your heart in a cage.
Problém byl v tom, že jsem měl letět do san diega.
The problem is my destination was san diego.
Člověk by neměl letět, aniž by řekl:" promiň", nebo:" miluju tě".
You shouldn't fly without saying" sorry" or" i love you.".
Dnes večer jsem měl letět do bruselu a pak do nairobi, ale nějak popletli mou letenku.
I was supposed to fly to brussels tonight and then on to nairobi but my ticket got scrambled.
Prozatím bys měl letět do prahy, pak se potkáme na vlakovém nádraží, přesně za tři týdny v 7:00, a zbytek vyřešíme později.
For now, you should go to prague, and then meet me at the nadrazi train station in three weeks' time at 7 : 00, and then we can figure the rest out later.
Měli jsme s ním letět na ten zápas.
We should have flown him to the game.
Měli bychom spolu letět.
We should be going together.

Results: 8162840, Time: 0.1588

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More