JSME S TÍM ZAČALI IN ENGLISH

What does jsme s tím začali mean in Czech

Results: 9580659, Time: 0.0456

Examples of using Jsme S Tím Začali in a sentence and their translations

Tohle je nové, zrovna jsme s tím začali.
This is new, we just started doing this.
Když jsme s tím začali, říkala jsem si... že jsi jenom cizinec.
When we started the game, i told myself... that you were just a stranger.
Když jsme s tím začali, řekls, že potřebujeme akorát pár štěnic, jeden dva foťáky a za dva týdny je budeme mít.
When we started this, you said all we needed were some bugs, a camera or two, and in a couple of weeks, we would have them.
Víš, když jsme s tím začali, nebyl jsem si jistý, jestli-- víš, nevěděl jsem, jestli na to máš.
You know, when we started this whole thing, i wasn't sure, i just-- you know, i didn't know if you had it in you.

Udělali jsme na tom hodně změn, co jsme s tím začali.
It's changed a lot since the version that i started with.
Dobře, protože když jsme s tím začali.
Good, because when we started this.
Právě jsme s tím začali, ok?
We're just getting started here, okay?
Již jsme s tím začali, jak na úrovni EU, tak i globálněji.
We have already begun doing so, both at EU level and more globally.
Vzpomeňte si jakou sílu jsme měli před rokem a půl když jsme s tím začali.
We need to remember the strength we had 18 months ago when we started this thing.
Právě jsme s tím začali.
We just started doing it.
Vy jste s tím začali.
You guys started that shit.
Měli jsme s tím začít dříve.
We should have started this earlier.
No seriously, you started this!
Tak proč jsi s tím začala?
Then why bring it up?
Promiň, že jsem s tím začala.
Well, i'm sorry that i started this whole thing.
Kdy jsi s tím začal?
When did you start that?
Ty jsi s tím začala.
I think you're the one who started.
Ještě jsem s tím nezačal.
To vy jste s tím začala?
Did you bring it up?
Kdy jste s tím začal?
When did you start this?
And i started it.
Ty jsi s tím začala.
And you started it.
Jak jste s tím začal?
How do you begin this thing?
jsem s tím nezačala.
I didn't bring this up.
Měli by jsme s tím začít.
We should get on with it.
Když jsme s tím začali, říkal jsi, že už to nikdy nebudu muset dělat.
You said when we started that i would never have to do it again.
Už jsme s tím začali?
Have we even started on those?
Vy jste s tím začal.
You started it and now you're finishing it.
Když jsme s tím začali," the pathway" byla jenom hra... která měla schopnostpoznat,na co myslíme.
When we started, the pathway was just a game... that had this strange ability of knowing what we were thinking.
Proto jsem s tím začala já.
That's why i started it.

Results: 9580659, Time: 0.0456

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More