JSOU NEUSTÁLE IN ENGLISH

Translation of Jsou Neustále in English

Results: 76, Time: 0.1242

Examples of using Jsou Neustále in a sentence and their translations

Are constantly

Útočníci jsou neustále v pohybu.
Forwards are constantly circling.
Všechny zvuky jsou neustále vysílány do rodičovské jednotky.
All sounds are constantly transmitted to the parent unit.

Are constantly being

Nové oblečení a vzory jsou neustále přidávány do našeho již rozsáhlého sortimentu.
New garments and designs are constantly being added to our already extensive range.
Nástroje DeWALT jsou neustále vylepšovány a upravovány z hlediska nejnovějších technologických pokroků.
DeWALT tools are constantly being improved and modified to incorporate the latest technological advancements.
Novomanželé jsou neustále hladoví, pane!
Newly-weds are always hungry sir!
Naši asistenti prodeje jsou neustále v pohybu.
Our Sales Assistants are always on the move.

Are continuously

Naše pohyby jsou neustále sledovány na elektronickém schématu.
Our movements are continuously monitored on the electronic diagram.
Bezpečnostní opatření jsou neustále vylepšována podle technologického vývoje.
The security measures are continuously improved in accordance with technological development.

're always

Ale ony jsou neustále tu a dívají se.
But they're always there. Watching.
Ti jsou neustále nedočkaví.
They're always antsy.
Other sentence examples
Elektronické verze dokumentů jsou neustále zálohovány na záložním serveru.
Electronic versions of documents are constantly backed up to the backup server.
Najděte cestu domů pro malé pavouky, kteří jsou neustále v pohybu.
Find the way home for small spiders, who are constantly in motion.
Nástroje Stanley Bostitch jsou neustále vylepšovány a upravovány z hlediska nejnovějších technologických pokroků.
Stanley Bostitch tools are constantly being improved and modified to incorporate the latest technological advancements.
Obzvláště mladistvé rybky jsou neustále poškozovány růstovými problémy.
In particular, juvenile fish are permanently harmed by growth problems.
Jsou neustále velmi tvořiví v nápadech, jak do věci začlenit tatéra.
They're constantly being procreative on thinking up different ways to incorporate the tattooer.
Muži, co se snaží zabíjet jsou neustále obklopeni civilisty.
The men they are attempting to kill are constantly surrounded by civilians.
Vzhledem k vážnosti této situace jsou neustále předkládány nové návrhy.
Because of the seriousness of the situation, new proposals are constantly being made.
Jsou neustále pod vlivem alkoholu a ochromeni drogami změněným vnímáním.
They are always inebriated or numbed by mind-altering drugs.
Území a domovy Palestinců jsou neustále obsazovány.
Palestinian land and homes are constantly being seized.
Informace na těchto stránkách jsou neustále prověřovány a aktualizovány.
The information on this website is continuously monitored and updated.
Předstírejme že to jsou ústa. a ústa jsou neustále hladová.
So let's pretend it's a mouth, and the mouth is always hungry.
Drony a lidi jsou neustále na telefonu.
Drones and people always on their phones.
Volební kampaně jsou neustále používány k zastrašování menšin.
Election campaigns are invariably used to intimidate minorities.
Data jsou neustále monitorována v zabezpečeném prostředí.
Data are continually monitored in a secure environment.
A oni jsou neustále tam, uvnitř!
And they are still in there!
Jsou neustále v pohybu.
They are constantly on the move.
Opravy našich lodí jsou neustále odsouvány ve prospěch jiných plavidel.
Repairs on our ships have continually been delayed in favour of other vessels.
Karibu jsou neustále na nohou.
They're constantly on the move.
Tihle ptáčci absorbovali příchuť husy a jsou neustále teplé.
Those paddy birds have absorbed the favor of the goose, and be keeping warm.
Zdá se, že jsou neustále spolu.
They seem always to be together.

Results: 76, Time: 0.1242

Word by word translation


jsou
- are have is 's were
neustále
- constantly all the time always keep continuously
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More