KDO SI VŠIMNE IN ENGLISH

What does kdo si všimne mean in Czech

Results: 3516085, Time: 0.0609

Examples of using Kdo Si Všimne in a sentence and their translations

Ano, kdo si všimne?
Yes, who's to know?
Kdo si všimne, že je pryč?
Who's going to even notice she's gone?
Budeš vypadat tak nádherně, kdo si všimne květin?
With you looking so beautiful, who will even notice the flowers?
Kdo si všimne tří propuštěnců mezi 1200 vězni v podmínce?
Who will notice three more liberes among 1 200 paroled convicts?

Kdo si všimne tří navíc?
Who will notice three more?
Kdo si při tom bombardovaní všimne několika kráterů navíc?
In all this bombing, who will notice a few more craters?
Kdo si toho všimne?
Who's gonna notice?
Ale kdo si toho všimne.
Who notices that? a lot of squirts.
Až se vrátí domů, kdo si toho všimne?
I mean, when he comes home, who's gonna know the difference?
Měl bych se oholit ale kdo si toho všimne?
I probably could use a shave, but who's gonna notice?
Krom toho, kdyby ne, kdo si toho všimne?
Besides, if you're not, who's even gonna notice?
Myslím, že kdybych trochu vzal, kdo si toho všimne, že?
You figure, i take a little bit, who's gonna notice, right?
Váš syn má vyšší cíl a věřte mi, vy nebudete jediný, kdo si toho všimne.
Your son has a higher purpose, and believe me, you won't be the only one who notices it.
Neohlížejte se, všimne si vás.
Don't look, he will see you.
Ona si všimne všeho.
She notices everything.
Navíc, tys byla ta, kdo se bál, že si někdo všimne, že je mezi nimi mrtvola.
Besides, you were the one who was worried about anybody noticing a corpse in the midst.
Kdo si všimne, až tu nebudeš?
When you're gone, who's gonna notice?
Nezapomeňte náš bonus:" kdo si všimne slona".
Don't forget our" elephant in the room" bonus.
Sloní ostrov, náš dnešní druhý bonus:" kdo si všimne slona".
Our second elephant in the room this week.
Potřebuju někoho, kdo si všimne, že tu nejsou papírové ubrousky a dojde je koupit!
I need someone who, when there are no paper towels, they go to a goddamn store and buy some paper towels!
Než se vnoříme až po lokty do" sedmi nádob božího hněvu", dovolte mi připomenout pravidelný bonus:" kdo si všimne slona".
Now, before... before we plunge up into our elbows in the seven bowls of wrath, let me remind you about our regular elephant in the room bonus.
Kdo si toho všimne?
Don't worry, child, who will notice?
Kdo si toho všimne?
Who's going to notice one more?
Jen o 5 vteřin-- kdo si toho všimne?
A five-second delay, who's gonna care?
Jako v pytli, kdo si tě všimne?
Dressed in a sack, who's going to notice you, huh?
Polda, ty, já, kdo si toho všimne?
The cop, you, me, who notices?
Jestli uprostřed ostrova postavíte pirátské letovisko, kdo si toho všimne?
If you put a pirate resort in the middle of the island, who's going to notice?
A všimne si toho?
Yes, very, but will he see it?
Ona si všimne všeho.
Of course. she notices everything.
Pokud teď něco začne... tak je možné, že se si FBI všimne někoho, kdo se chová podezřele.
The FBI will notice someone acting suspiciously.

Results: 3516085, Time: 0.0609

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Kdo si všimne" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More