Translation of "kdo to udělal" in English

Results: 348, Time: 0.0072

Examples of Kdo To Udělal in a Sentence

Víte kdo to udělal?
You know who did it?
Tak kdo to udělal?

Ví, kdo to udělal.
They know who did it.
Už víš, kdo to udělal?
DAN: Hey, figure out who done it?
Ale víme kdo to udělal.
But we know who did it.
Hned zjistím, kdo to udělal.
I will discover right now who done it.
Vy nechcete vědět, kdo to udělal, Deane?
Don't you want to know who did it, dean?

Viděl někdo, kdo to udělal?!
Anyone seen who done it?
Ví policie, kdo to udělal?
Do the police know who did it?
Nevím, kdo to udělal!
I don't know who done it!
Protože vím, kdo to udělal.
Because I know who did it.
Vím, kdo to udělal.
I know who done it.
Věděli jsme, kdo to udělal.
We knew who did it.
Ví se, kdo to udělal?
They know who done it?
Vím, kdo to udělal.
I know who did it.
Viděl jsem, kdo to udělal.
I seen who done it.
Všichni víme, kdo to udělal.
We all know who did it.
Všichni víme, kdo to udělal.
We all know who done it!( ALL TALK AT ONCE).
Víme, kdo to udělal.
We know who did it.
Nikdy se nedozví, kdo to udělal.
He will never know who done it.
Víš, kdo to udělal?
Do you know who did it?
Kdo to udělal, Bille?
Who done it, Bill?
Cyrene, víš, kdo to udělal?
Cyrene... Do you know who did it?
Ví někdo, kdo to udělal?
Anyone know who done it?
No, vím, kdo to udělal.
Well, I know who did it.
Můžu vám říct, kdo to udělal.
I can tell you who did it.
Kdo to udělal, Georgi?
Who did it, George?
vím, kdo to udělal.
And... I know who did it.
Myslím, že přesně víte, kdo to udělal.
I think you know exactly who did it.
Můžu ti ukázat, kdo to udělal.
I can show you who did it.

Results: 348, Time: 0.0072

PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More