Translation of "kdo to udělal" in English

Results: 1003, Time: 0.0039

Examples of Kdo To Udělal in a Sentence

A vím, kdo to udělal .
And I know who did it .
Chci, abys zjistit, kdo to udělal , a já chci, abyste ho zabít.
I want you to find out who did this , and I want you to kill him.
- Tak kdo to udělal ?
Then who did do it ?
Vím, kdo to udělal a vím, kdo mu pomohl.
I know who did it , and I know who helped him.
Ty a já, oba víme, kdo to udělal .
You and I both know who did this .
Tak kdo to udělal , slečno Marplová?
Well, then who did do it , Miss Marple?
Protože vím, kdo to udělal .
Because I know who did it .
- A v něm nemůžeš být, ani tady, dokud nenajdeme toho, kdo to udělal .
- And you can't be in it, or here, until we find out who did this .
Dobrá, já jim řeknu, kdo to udělal .
All right, i'll tell them who did do it .
Vy nechcete vědět, kdo to udělal , Deane?
don't you want to know who did it , dean?
- Protože už vím, kdo to udělal .
- Because I already know who did this .
Zdá se, že tuší, kdo to udělal , ale jméno nám nedá.
He does seem to have an idea as to who did do it , but he won't give us a name.
Můžu ti ukázat, kdo to udělal .
I can show you who did it .
Kdo to udělal , Muldere?
Who did this , Mulder?
- Chceme vědět, kdo to udělal .
We want to know who did it .
Teď se vrátím do vašeho domu, Dottie a zjistím, kdo to udělal .
Now, i'm gonna go back To your house, Dottie, and find who did this .
Mám informaci o vraždě, a myslím, že vím, kdo to udělal .
I have information about a murder, and I think I know who did it .
Nebyl to Rick, kdo to udělal .
It was not Rick who did this .
Edward bude vědět, kdo to udělal .
Edward would know who did it .
Ne, nevím, kdo to udělal .
No, I don't know who did this .
Chci vám pomoci, ale nevím, kdo to udělal .
I want to help you, but I don't know who did it .
Kdo to udělal , můj příteli?
So who did this , my friend?
Víš, kdo to udělal ?
You know who did it ?
Ale Mouzone neřekl, kdo to udělal .
But Mouzone not saying who did this .
Víme, kdo to udělal .
We know who did it .
Už víme, kdo to udělal .
We already know who did this .
Víme, kdo to udělal ?
Do we know who did it ?
Už víte, kdo to udělal .
You already know who did this .
- Ví, kdo to udělal ?
- Do they know who did it ?
Jeden z vás ví, kdo to udělal , a vystoupí.
One of you knows who did this . And they will come forward.

Results: 1003, Time: 0.0039

NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More