MĚ MÁŠ RÁDA IN ENGLISH

Translation of Mě Máš Ráda in English

Results: 179, Time: 0.0452

Examples of using Mě Máš Ráda in a sentence and their translations

Přesně jak mě máš ráda.
Just the way you like me.
Proč mě máš ráda, Esther?
Why do you like me, Esther?
Vím, že mě máš ráda, zlato, i když nemáš.
I know you love me, sweetheart, even if you don't.
Proto mě máš ráda, ne?
But that's why you love me, right?
Other sentence examples
Vím, že mě máš ráda, Carrie.
I know you like me, Carrie.
Myslel jsem, že mě máš ráda, Jen?
I thought you liked me, Jen?
Já myslel, že mě máš ráda.
I thought you liked me.
Proč mě máš ráda.
Why you like me.
Že mě máš ráda.
That you loved me.
Mami, vím, jak moc mě máš ráda, stejně jako táta.
Mom, I know how much you love me. And how much Dad.
Zůstala jsi, protože mě máš ráda, že anotati-Liz?
You stayed because you love me. Right, daddy-Liz?
Víš, Wendy, já... Opravdu jsem si myslel, že mě máš ráda.
You know Wendy, I er, I really thought you loved me.
Jak mě máš ráda teď, ošklivko Betty?
How Do You Like Me Now, Ugly Betty?
Myslel jsem, že proto mě máš ráda.
I thought that's why you liked me.
Proto mě máš ráda.
That's why you like me.
Celý ty roky jsem myslel, že mě máš ráda.
All those years I thought you loved me.
Myslel jsem, že mě máš ráda.
I thought you liked me.
Že mě máš ráda.
That you love me.
Protože mě máš ráda.
Because you love me.
Víš, že jsi řekla, že mě máš ráda.
You know, you said you liked me.
Protože mě máš ráda.
Because you like me.
Myslela jsem, že mě máš ráda.
But I thought you liked me.
Vím, že mě máš ráda taky.
I know you like me, too.
Jen jsem potřebovala vědět, že mě máš ráda.
I just needed to know that you love me.
Vím, že mě máš ráda.
I know you love me.
Říkala jsi, že mě máš ráda.
You said you like me.
Řekla jsi, že mě máš ráda.
You said you liked me.
O čísle, na jaké mě máš ráda.
About the number at which you like me.
Kate, obejmi mě a řekni, že mě máš ráda.
Kate, embrace me and say you love me.
Říkala jsi, že mě máš ráda.
You said you liked me.

Results: 179, Time: 0.0452

Word by word translation


máš
- you have you got 's you do you
ráda
- like glad love nice happy

"Mě máš ráda" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More