Translation of "mluvil jsem s" in English

Results: 1813, Time: 0.0069

Examples of Mluvil Jsem S in a Sentence

Ano, mluvil jsem s vaší matkou.
Yes. I talked to your mother.
Hej Joe, ano, mluvil jsem s panem Yamamoto a...
Hey Joe, yes I spoke to Mr. Yamamoto and...
A mluvil jsem s tvou matkou.
And I spoke with your mother.
Mluvil jsem s ním, když se pokoušel být pornostar.
I interviewed him when he was trying to be a porn star.
Jo, mluvil jsem s Ellen.
Yeah, I talked to Ellen.
Ale mluvil jsem s tvou matkou a ta mi řekla o Japonsku.
But I spoke to your mother and she told me about Japan.
Ale mluvil jsem s Jimmiem.
But I spoke with Jimmie.
Mluvil jsem s vámi před 15 lety v Athénách. Vzpomínáte?
I interviewed you 15 years ago in Athens, do you remember?
Ale mluvil jsem s řidiči.
But I talked to the drivers.
Mluvil jsem s Bonnie Potroski, servírkou.
I spoke to Bonnie Potroski, a waitress.
Mluvil jsem s vaším bratrem Brendanem o vraždě otce DanielaO'Connora.
I spoke with your brother Brendan about the murder of Father Daniel O'Connor.
Mluvil jsem s vámi přesně u tohoto okna.
I interviewed you, sitting right there in that window.
Ne, ale mluvil jsem s doktorem.
No, but I talked to the doctor.
Mluvil jsem s Dr. Tabashem.
I spoke to Dr. Tabash.
Mluvil jsem s vaší dcerou.
I spoke with your daughter.
Mluvil jsem s každým. Tady i na pláži.
I interviewed everyone, here, at the beach.
Mluvil jsem s ní a přečtěte si jí příběh.
I talked to her and read her a story.
Mluvil jsem s doktorem a rozhodl jsem se zastavit léčbu.
I spoke to the doctor, and i've decided to stop the treatments.
Mluvil jsem s neurochirurgem ve Švédsku.
I spoke with a neurosurgeon in Sweden.
Když jsem psal svou knihu, mluvil jsem s několika zaměstnanci z Radley a myslím, že jméno Bethany Youngová se tam objevilo.
When I was writing my book, I interviewed some of the staff at Radley and I think the name Bethany Young came up.
Hele, mluvil jsem s mým otcem, může nám dát půjčku, víš,
Hey, I talked to my father... he can give us a loan, you know,
- Mluvil jsem s vaší sestrou.
- I spoke to your sister.
Mluvil jsem s vaší matkou.
I spoke with your mother.
- Mluvil jsem s ním dneska ráno.
I interviewed him this morning.
Mluvil jsem s vámi před 15 minutami, byli jste 5 minut odsud.
I talked to you 15 minutes ago, you were 5 minutes away.
Mluvil jsem s Wyattem, A on souhlasil. Chce mluvit s někým, Kdo viděl jeho dceru.
I spoke to Wyatt, and he agreed to talk to anyone who had seen his daughter.
Mluvil jsem s vaším kapitánem.
I spoke with your captain.
- Mluvil jsem s ním asi v 1.
- I interviewed him around 1 :00.
Mluvil jsem s Bloomovým starým velitelem v Denveru a mám nápad, jak mu můžeme pomoct.
I talked to bloom's old battalion chief in Denver, and I got an idea how to help him out.
Mluvil jsem s kapitánem Dahmanem.
I spoke to Captain Dahmane.

Results: 1813, Time: 0.0069

NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More