Translation of "mluvil jsem s" in English

Results: 1086, Time: 1.3527

i talked to i spoke to i spoke with i was talking to i was speaking to i had a talk with i talk to i'm talking to i been talking to

Examples of Mluvil Jsem S in a Sentence

Jo, mluvil jsem s ellen.
Yeah, i talked to ellen.
Mimochodem, mluvil jsem s tvým učitelem kytary.
Uh, by the way, i spoke to your guitar teacher.

Víš, mluvil jsem s ní v ohiu.
You know i talked to her in ohio.
Ne, mluvil jsem s vaším manželem.
I spoke with your husband.
A mluvil jsem s mrtvými lidmi.
And i talked to dead people.
Mluvil jsem s christine johnson.
I spoke to christine johnson.
A mluvil jsem s brassem.
And i spoke with brass.

Ale mluvil jsem s panem smallweedem, takže.
But i was talking to mr smallweed, though.
Hej joe, ano, mluvil jsem s panem yamamoto a.
Hey joe, yes i spoke to mr. yamamoto and.
Ale mluvil jsem s řidiči.
But i talked to the drivers.
Nevím, mluvil jsem s edem.
I don't know. i was talking to ed,
Ano, a mluvil jsem s jamilem.
Yes, and i was speaking to jamil.
A mluvil jsem s lennym o té práci.
And i spoke with lenny about the job.
Mluvil jsem s doktorem a.
I talked to the doctor and.
Mluvil jsem s doktorem a rozhodl jsem se zastavit léčbu.
I spoke to the doctor... and i have decided to stop the treatments.
Mluvil jsem s lidma z new yorku.
I had a talk with the boys in new york.
Mluvil jsem s panem landersem v londýně.
I talked to mr. landers in london.
Mluvil jsem s tvým doktorem.
I spoke to your doctor.
Ne, mluvil jsem s carlem.
No, i was talking to carl.
Ale mluvil jsem s jimmiem.
But i spoke with jimmie.
No a mluvil jsem s vincem.
Well, i was speaking to vince.
Hele, mluvil jsem s těma dvěma chůvama, jo?
Look, i was talking to those two nannies, right?
Promiň, ale mluvil jsem s paní učitelkou.
Pardon me, i was speaking to the teacher.
Mluvil jsem s mým taktickým důstojníkem.
I had a talk with my tactical officer.
Mluvil jsem s vámi před 15 minutami, byli jste 5 minut odsud.
I talked to you 15 minutes ago, you were 5 minutes away.
Mluvil jsem s ním dříve.
I talk to him first.
A mluvil jsem s tvou matkou.
And i spoke with your mother.
Mluvil jsem s kapitánem dahmanem.
I spoke to captain dahmane.
Mluvil jsem s bonnie potroski, servírkou.
I spoke to bonnie potroski, a waitress.
Protože, víte, mluvil jsem s admirálem.
Because, you know, it's an admiral i'm talking to.

Results: 1086, Time: 1.3527

EXAMPLES
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More