MLUVIT O NĚČEM IN ENGLISH

Translation of Mluvit O Něčem in English

Results: 46, Time: 0.0317

Examples of using Mluvit O Něčem in a sentence and their translations

Můžeme, prosím, mluvit o něčem jiném než o bonnie?
Can we please talk about something other than bonnie?
Jo, pojďme mluvit o něčem jiným.
Yeah, let's talk about something else.
Aha, mluvit o něčem, o čem mluvit nechceš.
Ah, talking about something you don't want to talk about.
Jestli chcete, budeme mluvit o něčem jiném.
If you want we will talk about something else.

Slyšel jsem je mluvit o něčem velkém.
I heard them talking about something big.
Můžeme prosím jednou mluvit o něčem jiném? jiné rodiny tohle nedělají.
Can we please talk about something else for once?
Můžeme mluvit o něčem jiném.
We can talk about something else.
Fajn, pojďme mluvit o něčem jiném.
Fine, let's talk about something else.
Poďme mluvit o něčem jiným.
Let's talk about something different.
Prosím, můžeme mluvit o něčem jiném než o jídle?
Can we please talk about something besides food?
Můžeme, prosím, mluvit o něčem jiném?
Could we please talk about something else?
Možná bychom mohli mluvit o něčem jiném.
Maybe we can talk about something else.
Nebo bychom mohli mluvit o něčem jiném.
Or, or we could talk about something else.
Mohli bysme mluvit o něčem jiným.
We could talk about something else.
Jóó... možná bychom mohli mluvit o něčem jiném?
Maybe we could talk about something else.
Hele, můžeme, prosím, mluvit o něčem jiném.
Hey, hey, somebody talk about something else?
Chcete mluvit o něčem na čem záleží.
You wanted to talk about something that matters.
Chceš snad nejdřív mluvit o něčem jiném?
You want to talk about something else first?
Někdy pomůže mluvit o něčem úplně jiném.
Sometimes it helps to talk about something completely different.
Mohlo by být fajn mluvit o něčem jiném.
It would be good to talk about something else.
Já bych chtěla mluvit o něčem skutečném.
I would like to talk about something real.
Pokud nechceš mluvit o něčem jiném.
Unless you want to talk about something else.
Chtěla byste mluvit o něčem jiném?
Would you like to talk about something else?
Můžeme pro změnu mluvit o něčem důležitym?
Can we not talk about anything important for a change?
Proč někdo tady kolem, nemůže mluvit o něčem jiném než o snech?
Why can't anybody talk about anything but dreams around here?
Dokáže mluvit o něčem jiném než o sexu?
Can that woman talk about anything else but sex?
Budeme mluvit o něčem jiném.
Maybe think about something else.
Nemohli bysme mluvit o něčem jiným?
Mind if we talk about something else?
Nemohli bychom mluvit o něčem jiném?
Do you mind if we talk about something else?
Teď chci mluvit o něčem jiném.
Now i want to talk to you about something.

Results: 46, Time: 0.0317

Word by word translation


mluvit
- talk to speak talking talks TALKING
něčem
- something anything

"Mluvit o něčem" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More