MOHL BYS ZŮSTAT IN ENGLISH

What does mohl bys zůstat mean in Czech

S Synonyms

Results: 30, Time: 0.1262

Examples of using Mohl Bys Zůstat in a sentence and their translations

Není žádný způsob mohl bys zůstat na tom windsurferkě.
There's no way you could stay on that windsurfer.
Mohl bys zůstat sakra daleko od TRIC.
You could stay the hell away from TRIC.
Mohl bys zůstat na mělkém konci.
You could stay in the shallow end.
Mohl bys zůstat u mě.
And you could stay with me.

Mohl bys zůstat v kamelotu.
You could stay in camelot.
Každopádně, fezi, mohl bys zůstat v pokoji laurie.
Anyway, fez, maybe you can stay in laurie's room.
Mohl bys zůstat.
Mohl bys zůstat stále tak mladý, pokud se rozhodnu si tě ponechat.
You would stay young as long as i decided to keep you.
Mohl bys zůstat u nich.
You could go there.
Mohl bys zůstat tady a pokoj si pak zítra nechat.
Why don't you stay here now and keep the room tomorrow?
Nejdřív by to bylo pouze dočasné, ale kdyby se ti to líbilo, mohl bys zůstat.
It will only be temporary at first... but if you like it, you could stay.
Mohl byste zůstat trochu vzadu.
You could stay a bit behind.
Mohla bys zůstat, jestli chceš.
You could stay if you wanted to.
Mohla bys zůstat a on odejet.
You could stay. he could go.
Mohla bys zůstat tady, kdyby sis vzala matthewa.
You could stay here if you married matthew.
Mohla bys zůstat, že?
You could stay, right?
Mohla bys zůstat, kdybys chtěla.
You could stay if you want.
Mohla byste zůstat doma s henrym.
You could stay home with henry.
Do pytle, mohl jsem zůstat!
Damn it, i could have stayed!
Mohl bych zůstat a.
I could stay and.
Ale mohl jsem zůstat tvrdý nejdéle.
But i could stay hard the longest.
Nemohla bys zůstat u janice, někdy jindy?
Can't you stay at janice's another night?
Mohl bych zůstat dýl.
I could stay longer.
Ja jsem byl poslední-- mohl jsem zůstat.
I was the last one... i could have stayed.
Kdybych to chtěl jíst, mohl jsem zůstat doma!
If i would wanted to eat like this, i would have stayed at home.
Mohla bys zůstat?
You might stay?
Mohl jsem zůstat v iráku.
So i could have stayed.
Mohl jsem zůstat.
I could have stayed.
Mohl bych zůstat... na procesí.
I could stay... for the procession.
Mohl bych zůstat v utajení a zjistit, po kom jde zevnitř.
I could stay under and find out who he's targeting from the inside.

Results: 30, Time: 0.1262

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "mohl bys zůstat"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More