MUSÍM DOSTAT SVOJE IN ENGLISH

What does musím dostat svoje mean in Czech

Results: 26, Time: 0.1652

i have to get my (4)

Examples of using Musím Dostat Svoje in a sentence and their translations

Musím dostat svoje peníze zpátky.
I have to get my money back.
Musím dostat svoje ruce za prsty u nohou.
I have to get my hands past my pointed toe.
Musím dostat svoje lidi ven!
I have to get my men out!
Vím, že to bylo hloupé, ale musím dostat svoje místo zpátky.
I know it was stupid, but i have to get my spot back.

OK, chlapi, dobře, musím dostat svoje vnouče zpátky dovnitř.
All right, guys, well, i gotta get my grandbaby back inside.
Musím dostat svou čest zpátky.
I have to get my honor back.
Musím dostat svůj zadek na odvykačku.
I gotta get my ass to rehab.
Musím dostat své lidi do bezpečí.
I have to get my people to safety.
Musím dostat svou dceru od anny.
I have to get my baby away from anna.
Musím dostat svou mámu z koupelny.
I gotta get my mom out of the bathroom.
Musím dostat svoji dceru.
I have to get my daughter.
Ale musím dostat své věci na jeviště.
But i have got to get in to my stage stuff and get on stage.
Děkuji ti, ale já musím dostat svou rodinu přes řeku.
I thank you, but i must get my family across the river.
Teď musíš dostat svoje peníze.
Now, you need to get your money.
Ty teď musíš dostat svoje lidi zpátky do práce.
Now you need to get your people back to work.
Musím dostat svou moc zpět.
Diana i must have my powers back.
A potom samozřejmě, strejda sammy taky musí dostat svoje.
And then, of course, uncle sammy's gotta get his.
Musím dostat svůj život do správných kolejí.
I need to pull my life together.
Musím dostat svou snídani.
I must get my breakfast.
To není fér, foxxy musí dostat svojí licence k řešení záhad.
Foxxy: it wasn't fair! foxxy needed to get her mystery solving license.
Pan sanchez musí dostat svůj žlučník ven.
Sanchez has got to get his gallbladder out.
Musíte dostat svou ženu pryč od kazatelů, pane.
You must pull your wife out of the ranters, sir.
Musíte dostat svůj film ven.
You need to get your film out.
Život je skvělý, pochopte tedy, že musím dostat svůj díl.
Ooh, life is juicy juicy, and you see i have got to have my bite, sir.
A nikdy tohle nedělal, ale musím dostat svůj dopis zpět.
And i have never done this before, but i must get my letter back.
To znamená, že musíš dostat svou ponožku do kuchyňského dřezu na maximálně čtyři švihy.
That means you have to get your sock into the kitchen sink- in four strokes or less.

Results: 26, Time: 0.1652

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More