MUSÍM VÁS VAROVAT IN ENGLISH

Translation of Musím vás varovat in English

Results: 354, Time: 0.1397

Examples of using Musím vás varovat in a sentence and their translations

Musím vás varovat, myslím, že mám hrozně silnou ránu.
I have to warn you, I think I'm a very strong puncher.
Musím vás varovat… Na téhle fotce jsem bez mých kontaktních čoček.
Without my contacts. I have to warn you this picture was taken.
Ale musím vás varovat.
Musím vás varovat, že řídím dokonale sehranou loď.
I gotta warn you, I run a pretty tight ship.
Musím vás varovat.
I got to warn you.
Promiňte. Musím vás varovat, výtahy, aby mě vzrušuje.
I have to warn you, elevators make me horny. Excuse me.
Lidi, musím vás varovat.
I got to warn you guys.
Veliteli, musím vás varovat před Karou Thrace.
Commander, I gotta warn you. It's Captain Thrace.
Musím vás varovat, slečno Stephanie.
I must caution you, Miss Stephanie.
Musím vás varovat, myslím, že mám hrozně silnou ránu.
I have to warn you, I think I have a strong punch.
Musím vás varovat, že výsledky můžou být... trochu nelichotivé.
I do need to warn you that the results can be... a little unflattering.
Je to celé výmysl. Spolu…- Musím vás varovat, je to.
We… This is bullshit.- I have to warn you, it's.
Musím vás varovat, komandére.
I must caution you, Commander.
Musím vás varovat, je se mnou hodně legrace.
I gotta warn you, though, I am a lot of fun.
Musím vás varovat... Je to opravdu dobrá fotka.
I got to warn you... it's a pretty good picture.
Ale musím vás varovat.
I gotta warn you,
Doktorko Ziro, musím vás varovat.
Dr. Zira, I must caution you.
Musím vás varovat, Hrál jsem v Santa Cruz druhého družstva.
I got to warn you, I played second team coed intramural
Musím vás varovat.
Je to celé výmysl. Spolu…- Musím vás varovat, je to.
This is bullshit.- I have to warn you, it's… We.
Ale musím vás varovat, že má jisté vedlejší účinky.
I do need to warn you, there are certain side effects.
Musím vás varovat… Její schopnosti jsou větší,
I must warn you… Her powers are greater,
Musím vás varovat, že výsledky můžou být… trochu nelichotivé.
Can be… a little unflattering. I do need to warn you that the results.
Musím vás varovat, Hrál jsem v Santa Cruz druhého družstva.
I gotta warn you, I have played second team co-ed
Dobře, musím vás varovat, nejsem levný den.
Well, I got to warn you, I'm not a cheap date.
Ale musím vás varovat.
But I should warn you.
Dobrá. není to hezký pohled. Ale musím vás varovat.
But i must warn you… it's not pretty. very well.
Musím vás varovat, že výsledky.
I do need to warn you that the results.
Musím vás varovat… nikdy jsem neuměl psát na stroji.
I got to warn you all… I'm a pretty lousy typist.
Musím vás varovat… nikdy jsem neuměl psát na stroji.
I gotta warn you all… I'm a pretty lousy typist.

Results: 354, Time: 0.1397

S Synonyms of Musím vás varovat


Musím vás varovat in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More