MUSÍME SE SOUSTŘEDIT IN ENGLISH

Translation of Musíme se soustředit in English

Results: 189, Time: 0.0477

Examples of using Musíme se soustředit in a sentence and their translations

Musíme se soustředit na nalezení vašeho dítěte.
We need to focus on finding your baby.
Musíme se soustředit?
Musíme se soustředit na jeho požadavky.
We need to focus on his demands.
Musíme se soustředit, lidi.
Guys, we need to focus.
Musíme se soustředit na progresivní rozhodování ve prospěch všech evropských občanů.
We need to concentrate on progressive decision-making for the benefit of all European citizens.
Musíme se soustředit Musíme něco vymyslet.
We have to focus. We have to think of something.
Musíme se soustředit na větší problémy.
We need to concentrate on a larger problem.
Musíme se soustředit na Shawna.
We have to concentrate our efforts on Shawn.
Musíme se soustředit na moje cíle.
We need to focus on my goals.
Pojď, musíme se soustředit.
Come on, we have to focus.
Musíme se soustředit na to, co se děje teď.
We need to focus on what's going on right now.
Tino, musíme se soustředit na kampaň.
Birds chirping Tina, we have to focus on the campaign.
Musíme se soustředit na identifikaci, respektive možné falšování.
We have to concentrate on identification or on possible falsification.
Musíme se soustředit na Dancea.
We need to concentrate on Dance.
Musíme se soustředit na tuto situaci.
We must focus on the situation.
Musíme se soustředit.
We have to concentrate.
Musíme se soustředit na Hannu.
We need to concentrate on Hanna.
Musíme se soustředit na Kaylie.
We have to focus on Kaylie.
Musíme se soustředit na jednu věc.
We must focus on one thing.
Ale musíme se soustředit!
Musíme se soustředit na anomálie.
We need to focus on anomalies.
Musíme se soustředit.
We must focus.
Musíme se soustředit na specifické oblasti.
We need to concentrate on specific areas.
Musíme se soustředit na studentské půjčky a penzijní a investiční fondy.
We have to concentrate on student mortgage loans and pension and investment funds.
Musíme se soustředit, dostat tě odtud.
We gotta focus, get you the hell out of here.
Musíme se soustředit.
We need to focus.
Musíme se soustředit na tohle.
This is what we must concentrate upon.
Musíme se soustředit na nalezení toho kdo to doručil.
We have to focus on finding that delivery boy.
Musíme se soustředit.
We gotta focus up.
Ne, ne. Musíme se soustředit na to, co už máme.
No, we must focus on what we have.

Results: 189, Time: 0.0477

See also


musíme se soustředit na nalezení
we need to focus on finding we have to focus on finding we have to concentrate on finding we need to stay focused on finding we're gonna stay focused on finding
teď se musíme soustředit
right now , we need to focus
ale teď se musíme soustředit
but right now , we need to focus
se musíme soustředit na tohle
we need to focus on this we got this to focus on
proto se musíme soustředit
that's why we have to focus therefore we must focus we therefore need to focus which is why we need to concentrate
takže se musíme soustředit
so you need to focus so we all need to be focused so we have got to focus
že se musíme soustředit
that we must concentrate that we need to focus
na kterou se musíme soustředit
that we need to stay focused on that we need to be focusing on
musíme soustředit naše
we need to focus our we need to concentrate our

Word by word translation


musíme
- we need we must we gotta we have to we have got
soustředit
- focus concentrate concentration focusing focused
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More