MY JSME JEN IN ENGLISH

Translation of My jsme jen in English

Results: 241, Time: 0.052

Examples of using My jsme jen in a sentence and their translations

My jsme jen dva.
We're only two.
Ne, my jsme jen rádi, o koncertu dnes večer.
No, we're just excited about the concert tonight.
My jsme jen přátelé, pane.
We're just friends, sir.
My jsme jen poslíčci.
We are merely the messengers here.
Nakonec, my jsme jen Skoti, což?
But then we're only Scotsmen, huh?
My jsme jen obyčejní lidé.
We're just average people.
My jsme jen ochránci těch, kteří spí.
We are merely the caretakers for those that sleep.
Trenére, my jsme jen.
Coach, we were just.
Ale my jsme jen novináři.
But we're only journalists.
My jsme jen.
We are merely.
A my jsme jen dva dospělými baví.
And we are just two consenting adults having fun.
Koneckonců, my jsme jen lodě, které proplouvají touto nocí.
After all, we're only ships that pass in the night.
My jsme jen.
We were just,
My jsme jen jedna loď.
We're just one ship.
Šedokožci se vrátí. A my jsme jen lidé.
The Greyskins will be back and we're only human.
My jsme jen jeho sluhové.
We are merely his servants.
My jsme jen tři milé staré panny!
We are just three kindly old spinster ladies!
My jsme jen.
We were just.
Ne, my jsme jen kovbojové.
No, we're just cowhands.
My jsme jen zloději.
We are only thieves.
My jsme jen hledaly.
We were just looking for.
Ale my jsme jen.
But we're just.
No vlastně, my, my jsme jen kolegové.
That's right. We're only friends.
Ty a já, my jsme jen návštěvníci v tomto světě.
You and I, we are just visitors in this world.
My jsme jen upustili od tolerování okupace a únosů.
We are only left with accepting the occupation or disappearing.
My jsme jen strašně šťastní, že jsme zase všichni spolu.
We're just so happy that we're all together again.
My jsme jen ... slabé bytosti.
We are just weak creatures.
Promiň, my jsme jen.
Sorry, we were just.
A my jsme jen bledě modrá tečka.
And we're just a pale blue dot.

Results: 241, Time: 0.052

See also


my jsme jen mluvili
we just , uh , talked we was just talking we just talked about
my jsme jen doufali
we were just hoping
my jsme jen museli
we just had to
my jsme jen obyčejní
we're just ordinary we're just average
ale my jsme jen přátelé
but we're just friends
my jsme jen rádi
we are just glad we're just excited

Word by word translation


my
- we us me
jsme
- are have would were was
jen
- just only all

S Synonyms of "my jsme jen"


"My jsme jen" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More