Translation of "na jedné straně" in English

S Synonyms

Results: 240, Time: 0.0131

Examples of Na Jedné Straně in a Sentence

Baxterovci jsou na jedné straně.
The Baxters are on one side.
Na jedné straně Odin a jeho zlatá jablka.
On the one hand, Odin and his precious golden apples.

Ty a já jsme konečně na jedné straně.
You and I are finally on the same side.
Kost nese na jedné straně příznaky zánětu kosti.
The bone on either side has signs of osteitis.
Na jedné straně máme strach, na druhé prsa.
We have fear at one end, breasts at the other.
Zapojení 2 vodičů na jedné straně je zakázáno.
Connection of 2 wirings on one side is prohibited.
Na jedné straně já jsem ateista.
On the one hand, i'm an atheist.

Myslela jsem si, že všichni telepati jsou na jedné straně.
I thought telepaths were all on the same side.
Kontejner je na jedné straně sotva ohořelý.
The container on either side are barely charred.
Ten byl na jedné straně a.
He was on one side and.
Na jedné straně mám zoo.
On the one hand I have got the zoo, I love the zoo.
A tady není zákoutí ani na jedné straně.
And there are no turnings on either side.
Tím se na jedné straně odpojí otočný spojovací čep.
This will disconnect the rotation dowel on one side.
Na jedné straně z toho « přímo teď ».
On the one hand, from the“ right now”.
Na jedné straně zdaleka nekončí.
On either side are far from over.
Vnitřní příruba má průměr 25 mm na jedné straně a.
The inner flange has a 25 mm diameter on one side.
Na jedné straně je tu krásná dostupná žena.
On the one hand, there's this beautiful, available woman.
Nekonečný metr je vyražen na jedné straně.
Continuous graduated centimetre scale on one side.
Ostřete napřed zuby na jedné straně.
Sharpen first the teeth on one side.
Tvoje fousy... na jedné straně se ti odlepují.
Your mustache... one side has come off.
Řeka na jedné straně, hory před námi.
River to one side, mountains in front.
Musíme být na jedné straně.
We need to be on the same page.
Řezy na jedné straně, nebo pod úhlem.
Saw cuts to one side or at an angle.
Děti, zůstaňte na jedné straně.
Children, stand to one side.
Každý stojí na jedné straně dveří.
They're on the other side of that door.
Tvoje limuzína, na jedné straně jsem viděl okna.
Your limo, down one side I saw windows.
Protestanti na jedné straně barykády, katolíci na druhé.
Protestants one side of the Wall, Catholics on the other.
Slyšíte zvuky pouze na jedné straně sluchátek 1.
Sound is only coming from one side of the earphones 1.
Bledost na jedné straně.
Lividity set in on one side.
Parvati na jedné straně, Rupert na druhé.
Parvati on one end,

Results: 240, Time: 0.0131

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "na jedné straně"


na obou stranách
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More