NA OPAČNÝ KONEC IN ENGLISH

What does na opačný konec mean in Czech

Results: 1842041, Time: 0.196

Examples of using Na Opačný Konec in a sentence and their translations

Tyhle roury vedou na opačný konec dílny.
We will get to the other end of the workshop through these pipes.
To je jako jít soul na opačný konec.
It is like going from seoul to the opposite end.
A i když byla sranda blbnout tady, patřím na opačný konec plotu.
And while it was fun to play around, i belong on the other side of the fence.
Tvoje dcera letí na opačný konec světa a ty se honíš za přeludy.
Your daughter's flying to the other side of the world, and you're chasing shadows.

Nasaďte na opačný konec dvě trubky nebo kartáč s dvojím použitím, nebo připojte některé z dodaných příslušenství.
Insert either the two rigid pipes and the double use brush to the opposite end, or one of the accessories supplied with.
Vytáhněte z pumpičky hadičku( obr. b) a našroubujte ji na opačný konec pumpičky( obr. c).
Slip the hose off the pump( fig_b) and screw it onto the opposite end of the pump( fig_c ).
Jak mohu vědět, že jsi to ty? snili jsme o společné cestě na opačný konec země, aby ian mohl mít den a já bych
uh... we used to dream of traveling together to the opposite end of the earth so that ian could have the day and.
Poslali mě na opačný konec města.
They sent me to the other end of town.
Na trhu na opačném konci země.
At a fair on the other side of the county.
Jsi na opačným konci.
You're at the wrong end.
Na opačném konci spektra.
At the far end of the spectrum.
Začnete na opačném konci lodi.
You will start on opposite sides of a boat.
Úplně na opačném konci církve.
Way out on the other part of the church.
Jsme ale na opačném konci lodi.
We are at the opposite end of their attack.
Burma je na opačném konci světa.
Burma's on the other side of the world.
Bydlíme na opačným konci města.
We live on opposite sides of town.
I na opačných koncích vesmíru?
Even at opposite ends on the universe?
Jsme na opačném konci světa.
We're on the other side of the world.
Lucasova farma je na opačným konci!
Lucas's farm's on the other side of town!
Macu,bydlíš na opačném konci města.
Mac, we live on opposites sides of town.
Uvidíme se na opačném konci.
See you back down the other end.
Začneme na opačných koncích budovy.
We will start at opposite ends of the building and work.
Já ležím na opačném konci postele.
I'm on the other side of the bed.
Pracujete na opačných koncích budovy.
You work at opposite ends of the building.
Na opačné konce místnosti, prosím.
Opposite sides of the room, please.
Můj cíl se nachází na opačném konci mostu.
My destination lies at the opposite end of the bridge.
Penzion se nachází na opačném konci areálu.
The guest house is on the other end of the compound.
Fakulty politologie a práva jsou na opačném konci kampusu.
The political science department and the law school are on opposite ends of the campus.
No, bright je na opačném konci žebříčku.
Now you see bright is at the other end of the fooling around spectrum.
Každý tým bude rozdělen na opačných koncích bludiště.
Each team will be separated at opposite ends of a maze.

Results: 1842041, Time: 0.196

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Na opačný konec" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More