NECHCETE TO UDĚLAT IN ENGLISH

What does nechcete to udělat mean in Czech

Results: 4423711, Time: 0.1753

Examples of using Nechcete To Udělat in a sentence and their translations

Nechcete to udělat zajímavější?
Care to make it interesting?
Nechcete to udělat, že ne?
You don't want to do this, do you?
Ne, ne, nechcete to udělat!
Oh, no, no, no- you don't want to do that.
Nechcete to udělat o trochu více zajímavější?
Care to make things a little more interesting?

Ale nechcete to udělat.
But you don't want to do that!
Hele, když to nechcete udělat pro něj, udělejte to pro mě.
Look, if you don't wanna do it for him, then do it for me.
A když to nechcete udělat pro mě... tak to udělejte pro koláčky, které donesu.
And if you don't wanna do it for me... then do it for the cupcakes will bring.
Pokud to nechcete udělat pro sebe, udělejte to pro katrinu.
Okay if you don't do it for your life, then you do it for katrina.
Jestli to nechcete udělat pro lepší dobro, pak to udělejte pro sebe.
If you don't want to do it for the greater good, then do it for yourself.
Jestli to nechcete udělat takhle, dá se to udělat... podle předpisů.
Well, if you don't want to do it that way we could always do it by the book.
Pokud to nechcete udělat z principu, udělejte to pro peníze.
So if you don't want to do it for the fucking principle, do it for the money.
Tím chci říct, když to nechcete udělat pro matku, udělejte to pro mě.
I mean, if you're not gonna do it for mom, do it for me.
Když to nechcete udělat pro mne, udělejte to pro své sedláky.
If you don't do it for me do it for your farmers.
Jestli to nechcete udělat kvůli sobě, tak co kdybyste to udělala pro shaylene.
If you're not going to do it for yourself, then... then why don't you do it for... for shaylene.
Nechcete to udělat, nechcete to udělat... víte, mám tě rád.
You don't want to do this, you don't want to do this... you know i like you.
Pane, to nechcete udělat.
Sir, you do not want to do.
Vím, že to nechcete udělat.
I know you don't wanna do this.
To nechcete udělat, paní lindenová.
You don't want to do that, ms.
Megan, to nechcete udělat.
Megan, you don't want to do this.
Dámy, dámy, to nechcete udělat.
Ladies, ladies, you don't wanna do this.
Já vím, že to nechcete udělat náčelníku.
I know you don't want to do this, chief.
Jste vystrašený a nechcete udělat to rozhodnutí.
You're scared, and you don't want to make this decision.
Ne, ne!- to nechcete udělat.
Oh no, you don't want to do that.
Koukněte, jestli to nechcete udělat, v pořádku.
Look, if you don't want to do it, that's fine.
Podívejte, jestli to nechcete udělat, obrátím se jinam.
Look, if you don't wanna do it, i will take my business elsewhere.
Vy-- vy to nechcete udělat, ok? musíš si uklidit v garáži.
You guys--you guys don't wanna do this, all right? you need to clean your garage.
Pokud to nechcete udělat, měla byste se řídit ethanovou radou a stáhnout se.
If you're not willing to do that... you should take ethan's advice and pull out now.
To vážně nechcete udělat.
Nechcete sem přijít a udělat to?
You want to come in here and do this?
Protože to nechcete udělat.
Because you don't mean it.

Results: 4423711, Time: 0.1753

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More