NECHTĚL O TOM MLUVIT IN ENGLISH

What does nechtěl o tom mluvit mean in Czech

Results: 5273550, Time: 0.0636

Examples of using Nechtěl O Tom Mluvit in a sentence and their translations

Když to řekla carlovi, tak byl vzteklý, nechtěl o tom mluvit.
When she confronted carl, he was furious, wouldn't talk about it.
A já se ho na to zeptal, ale nechtěl o tom mluvit... než uslyšel moje jméno.
And i asked him about it, but he wouldn't talk, not until he heard my name.
Nechtěl o tom mluvit a už nezavolal.
He did not wanna talk about it, and he didn't call back.
Zkusila jsem s tím přijít, ale... nechtěl o tom mluvit.
I tried bringing it up but... he didn't want to talk about it.

Včera sem přišel, vypadal, jako by se porval, a nechtěl o tom mluvit.
Yeah, well, he came by here yesterday, looked like he would been in a fight and didn't want to talk about it.
Nechtěl o tom mluvit.
He wouldn't talk about it.
Chtěl o tom mluvit?
Did he want to talk about it?
Nechce o tom mluvit.
He doesn't want to talk about that.
Nechci o tom mluvit.
Well, i don't want to talk about that.
Chceme o tom mluvit?
Do we want to talk about that thing?
Nechci o tom mluvit.
I don't wanna talk about this.
Nechci o tom mluvit.
I don't wanna talk about it.
Nechci o tom mluvit.
I don't want to talk about this.
Nechci o tom mluvit.
Chceš o tom mluvit?
Do you care to talk about it?
Nechci o tom mluvit.
I don't want to talk about what happened.
Nechci o tom mluvit.
I don't want talk about it.
Chceš o tom mluvit?
You wanna talk about it, baby?
Nechce o tom mluvit.
She doesn't want to talk about that.
Nechce o tom mluvit.
Oh, he doesn't want to talk about it.
Chcete o tom mluvit?
You wanna talk about that?
Nechci o tom mluvit.
I'm not talking about that.
Nechce o tom mluvit.
Wouldn't talk about it.
Nechci o tom mluvit.
I don't wanna talk it out, okay?
Nechce o tom mluvit.
She doesn't want to talk about this.
Chcete o tom mluvit?
So do you want to talk about that?
Nechce o tom mluvit.
He won't talk about it.

Results: 5273550, Time: 0.0636

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More