Translation of "nejsem si jistá" in English

S Synonyms

Results: 627, Time: 0.0088

i'm not sure i'm not certain i don't know i'm not positive i am uncertain i'm not convinced i am unsure i'm not sure i wasn't sure i'm not certain

Examples of Nejsem Si Jistá in a Sentence

Nejsem si jistá, Shaune.'.
I'm not sure, Shaun.'.
Nejsem si jistá, zda toho budu schopna.
I'm not certain I will be able to. i'm.

Nejsem si jistá, jestli jsem připravená na tajemství.
I don't know if we're ready for secrets.
V Jeffersonu a nejsem si jistá.
Back in Jefferson, and i'm not positive.
Nejsem si jistá, zda jsou tyto věci nutné.
I am uncertain why these things are necessary.
Nejsem si jistá věcmi mezi námi dvěma.
I am unsure about things between us.
Jo, nejsem si jistá, jestli mě to zajímá.
Yes, I am not sure if I care.

A nejsem si jistá.
And I wasn't sure if you.
Ale nejsem si jistá, jestli právě takhle.
But I am not certain like this.
Nejsem si jistá, že je Tom.
I'm not sure Tom is.
Nejsem si jistá, jestli to tu kravatu zničí.
I'm not certain the tie will be ruined.
Nejsem si jistá, jestli by pár týdnů stačilo.
I don't know if a couple of weeks is enough.
Nejsem si jistá, jak bych se jim měla odvděčit.
I am unsure how to reciprocate.
Nejsem si jistá.
I am not sure either.
Nejsem si jistá, kam vlastně patřím.
I wasn't sure who you pointed to just now.
Nejsem si jistá, promiňte.
I am not certain, sorry.
Nejsem si jistá, že král sdílí váš názor.
I'm not sure the King shares your opinion.
Nejsem si jistá, zda vás chápu, pane.
I'm not certain that I understand you, sir.
Nejsem si jistá, jestli je to správné.
I don't know if this is the right marriage.
Nejsem si jistá jak to zpracovat.
I am unsure how to process this.
Nejsem si jistá, že to bylo dobře.
I am not sure that was right.
Nejsem si jistá, že Tom.
I'm not sure Tom.
Nejsem si jistá, že by s tím Daniels souhlasil.
I'm not certain Daniels would approve of this.
Nejsem si jistá, jestli to zvládnu.
I don't know if I got what it takes.
Nejsem si jistá, proč by jeho názor měl být podstatný.
I am not sure how his opinion is relevant.
Nejsem si jistá, ale ty experimenty jsou molekulární.
I'm not sure exactly, but the experiments are molecular.
Nejsem si jistá.
I'm not certain.
Nejsem si jistá, že spolu můžeme pracovat.
I am not sure we can work together.
Nejsem si jistá, že zítra přijede.
I'm not sure I will be coming tomorrow.
Nejsem si jistá ohledně jeho plánů.
I'm not certain what his plans are yet.

Results: 627, Time: 0.0088

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "nejsem si jistá"


nevěděl jsem
nevim
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More