NENÍ TO ANI IN ENGLISH

Translation of Není To Ani in English

S Synonyms

Results: 345, Time: 0.054

Examples of using Není To Ani in a sentence and their translations

Not

( ne , nemám , nikoli )
Není to ani moc staromódní, co?
Not too dated, right?
Není to špatné, není to ani dobré, ale.
Not bad. Not good, but.
Není to ani oblek.
It's not even a suit.
Není to ani zánět, natož prasklý.
It's not even inflamed, let alone ruptured.
Není to ani hodina cesty.
It's less than an hour away.
Není to ani šest týdnů, co Kate umřela.
It's less than six weeks since Kate died.

It hasn't even

Není to ani týden,co jste byli naposledy potrestáni.
It hasn't even been a week since you guys were punished.
Není to ani měsíc, co jsi odešel do důchodu a přišel do Ameriky.
It hasn't even been a month since you retired and came to America.
Other sentence examples
Není to ani v plánech města.
It's not even in the city plans.
Není to ani způsob, jak zemřel.
It's not even the way he died.
Není to ani tak práce, jako spíš životní styl.
Not so much work as a way of life.
Není to ani namazaný.
It's not even lubricated.
Není to ani baktérie ani virus, ale z obojího trochu.
Not a bacteria, not a virus, but with elements of both.
Není to ani šest týdnů, co umřela.
It's less than six weeks since Kate died.
Není to ani můj dopisní papír!
It isn't even my letter paper!
Gusi, není to ani 24 hodin.
Gus, it hasn't even been 24 hours.
A není to ani začátek konce.
It ain't even the beginning of the end.
Ale není to ani deset let.
But it's less than 10 years ago.
Není to ani člověk.
It isn't even human.
Není to ani chyba Kryptonu.
It's not even Krypton's fault.
Není to ani moc město.
Not a lot of town.
Není to ani čtvrtina našeho požadavku.
It's less than a quarter of our demand.
Není to ani začátek konce.
It is not even the beginning of the end.
Není to ani o mužích.
It isn't even about the men.
Není to ani horký.
It ain't even hot.
Není to ani minuta.
It hasn't even been a minute.
Není to ani lepší ani horší, ale musím si na to zvyknout.
Not better or worse, just something I will have to get used to.
Není to ani o sexu.
It's not even about sex.
Není to ani týden, co jsi doma z nemocnice.
It's less than a week that you have been out of the hospital.
Není to ani moc židovské.
Not very Jewish.

Results: 345, Time: 0.054

Word by word translation


"Není to ani" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More