Translation of "není to tak" in English

Results: 554, Time: 2.2819

it's not that it's not so don't you well it's lt's not that it's less it is not so it isn't that it wasn't that it is not that it ain't so it isn't so

Examples of Není To Tak in a Sentence

Luku, není to tak špatný.
Luke, it's not that bad.
Jo, ale není to tak špatné.
Yeah, but it's not so bad.

Amber, prosím, není to tak špatné.
Amber, please, it's not that bad.
Libujete si v rozkoši tělesné lásky, není to tak?
You revel in the joys of fleshly love, don't you?
Chováš se směšně, není to tak hrozné.
You're acting ridiculous. it's not so bad.
Není to tak složité, brandone.".
It's not that difficult, brandon.".
Není to tak hrozný,ne?
It's not so terrible, huh?

Není to tak, jak si myslíš.
Well, it's not what you think.
Není to tak, lee cartere?
Don't you, lee carter?
Snažím se, ale není to tak lehké.
I try, but it's not that easy.
Není to tak lehké, jak to v tvém podání vypadá.
Well, it's not as easy as you make it look.
Nosíš ji ve své vestě, není to tak?
Keep it in your waistcoat, don't you?
Není to tak jednoduché, plukovníku.
Lt's not that simple, colonel.
Chlapi, není to tak komplikované.
Guys, it's not that complicated.
Vidíš, není to tak jednoduché, svádět svojiex-manželku.
You see, it's not so easy seducing your ex-wife.
Rone, není to tak vážné.
Ron, it's not that serious.
Není to tak, pane fishi?
Don't you, mr. fish?
Vidíš, není to tak špatné, že?
See? it's not so bad, is it?
Ne, není to tak jednoduché.
No, it is not so simple.
Není to tak zlý.
Lt's not that bad.
Pojď srabe. není to tak studený.
Come on, chicken, it's not so cold.
Oh, není to tak strašný.
Oh, it isn't that bad.
Ale není to tak snadné.
But it is not so easy.
Není to tak, není to tak, že bys chodil stále pozdě.
Lt's not that... it's not that you were always late.
Podívej, není to tak jednoduché, ephrame.
Look, it's not that simple, ephram.
Dobře, není to tak vtipný.
Okay, it isn't that funny.
Oh, prosím, není to tak úchvatný.
Oh, please, it's not that impressive.
Vidíš, není to tak těžký.
See, it's not so hard.
Medi není to tak dávno, co si lidé mysleli že země je placka?
It wasn't that long ago people thought the world was flat.
Ale víte, není to tak strašný.
But you know, it is not so bad.

Results: 554, Time: 2.2819

SEE ALSO
WORD BY WORD TRANSLATION
Word by word translation
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More