NENÍ TU NIC IN ENGLISH

Translation of Není Tu Nic in English

S Synonyms

Results: 99, Time: 0.0487

there's nothing (73) there is nothing (10) is nothing here (2)

Examples of using Není Tu Nic in a sentence and their translations

A není tu nic, co byste řekli, co by mě mohlo zastavit.
And there's nothing, nothing you can say to stop me.
Maříme čas, není tu nic kromě bláta a kamenů.
There's nothing here but sheep and rocks.
Ne, není tu nic v jeho obličeji.
No, there's nothing on his face.
Ale není tu nic.
But there's nothing.

Ale není tu nic o poslání lodi.
There is nothing on the ship's mission.
A není tu nic krom chladné, temné pustiny věčnosti.
And there is nothing but the cold, dark wasteland of eternity.
Není tu nic ke zmínce, bylo to jen pobláznění.
There's nothing to mention, it was just a crush.
Není tu nic, čím bys ho mohl vrátit zpátky.
There is nothing you can do to bring him back.
Počkat, není tu nic špatnýho.
Hey, wait. there's nothing bad here.
Není tu nic o callisterovi raynes nebo zoe carter.
There's nothing on callister raynes or zoe carter.
Není tu nic, absolutně nic, co by omlouvalo tvé chování.
There is nothing, there is absolutely nothing that excuses your behavior.
Není tu nic zaznamenatelného.
There's nothing noteworthy here.
Není tu nic neobvyklého nebo speciálního.
There is nothing special or unusual.
Není tu nic důležitého.
There is nothing important here.
Není tu nic, kvůli čemu bych měi být zvědavý.
There's nothing to be curious about.
Není tu nic horšího, než ztráta rodiče.
There's nothing worse than losing a parent.
Není tu nic, jen ty.
There is nothing but you.
Není tu nic víc, než co tady vidíte.
There is nothing more than meets the eye here.
Jo, ale není tu nic--.
Yeah, but there's nothing--.
Není tu nic vzdáleně dobrého a všichni mi chybí.
There's nothing remotely good and i miss everybody.
Není tu nic, jenom tahle poznámka.
There's nothing, just this one note--.
Není tu nic lidského!
There's nothing human here!
Není tu nic k prozkoumávání, ale je to veliké.
There's nothing to explore, but it's big.
Není tu nic k vysvětlování.
There was nothing to explain.
Není tu nic, čím bych tě přesvědčil?
Is there nothing i can say that can persuade you?
Není tu nic takové, jak to vypadá.
Out here, nothing is what it seems.
Není tu nic obzvlášť cenného.
Nothing here is very valuable.
Ale není tu nic pro nás.
But there is nothing here for us.
Ne, není tu nic jiného, co můžete rozebrat?
Isn't there anything else you can take apart?
Pane, není tu nic, kromě kamení a trosek.
Sir, there's nothing around here but rocks and debris.

Results: 99, Time: 0.0487

Word by word translation


není
- 's not is isn't is not 's
nic
- nothing anything

S Synonyms of "není tu nic"


tam je nic
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More