NIKDY JSEM NESLYŠEL IN ENGLISH

Translation of Nikdy Jsem Neslyšel in English

S Synonyms

Results: 102, Time: 0.0541

Examples of using Nikdy Jsem Neslyšel in a sentence and their translations

Nikdy jsem tě neslyšel tak moc mluvit.
I have never heard you talk so much.
Susan, nikdy jsem tě neslyšel takhle mluvit.
Susan, i have never heard you talk like that.
Nikdy jsem neslyšel hovor enron, dokud onine- zakoupili nás.
Enron, i would never heard of' em until they were gonna buy us.
Ale nikdy jsem neslyšel, že by někoho zabil.
But i have never heard of him killing anyone.

Nikdy jsem neslyšel nikoho chválit jídlo.
I would never heard anyone make compliments about food.
Miláčku, nikdy jsem tě neslyšel mluvíte takhle.
Darling, i have never heard you speak like this.
No, nikdy jsem to neslyšel říct tátu.
Well, i have never heard dad say it.
Pane, nikdy jsem neslyšel o dračí armádě.
Sir, i have never heard of a dragon army.
Nikdy jsem neslyšel vaše jméno.
I have never heard your name.
Nikdy jsem neslyšel hitachiech.
I have never heard of the hitachee.
Nikdy jsem neslyšel tolik bordel ve všech můj život.
I have never heard so much bollocks in all my life.
Nikdy jsem neslyšel váš hlas.
I have never heard your voice.
Nikdy jsem tě neslyšel říct.
I have never heard you say:.
Nikdy jsem neslyšel o žádné ženě s takovou knihovnou.
I have never heard of a woman with such a library.
Nikdy jsem neslyšel o vesnici mutombo.
I have never heard of the village of mutombo.
Nikdy jsem neslyšel gaye:.
I have never heard a gay guy say,
Nikdy jsem neslyšel o tvém mistrovi.
I have never heard about your master.
Nikdy jsem ho neslyšel mluvit.
I have never heard him talk.
Nikdy jsem neslyšel tak zvláštní příběh.
I have never heard such a strange story.
Nikdy jsem nic neslyšel.
I have never heard anything.
Nikdy jsem neslyšel o takovým porušení ženskejch práv.
I have NEVER HEARD OF SUCH a VIOLATION OF women's RIGHTS.
Nikdy jsem to neslyšel.
Nikdy jsem neslyšel nic směšnějšího.
Never heard anything more ridiculous.
A nikdy jsem tě neslyšel stěžovat si.
And i never heard you complain.
Nikdy jsem neslyšel, že bys mu poděkoval.
I never heard you thank him.
Nikdy jsem neslyšel o sand saref.
I never heard of any sand saref.
Nikdy jsem neslyšel o sand saref.
I never heard of any sand saref.- you're lying!
Draifa, nikdy jsem neslyšel!
Draifa, i never heard it!
Ale nikdy jsem neslyšel o šťastné pornohvězdě.
You never hear about a happy porn star.
Ješte nikdy jsem neslyšel takovou hovadinu.
I mean, what-- i have never heard such drivel.

Results: 102, Time: 0.0541

Word by word translation


nikdy
- never ever
jsem
- i'm i would not 'm i am
neslyšel
- heard didn't hear haven't heard couldn't hear hear

S Synonyms of "nikdy jsem neslyšel"


v životě jsem neslyšela

"Nikdy jsem neslyšel" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More