ODJAKŽIVA IN ENGLISH

What does odjakživa mean in Czech

S Synonyms

Results: 208, Time: 0.1033

Examples of using Odjakživa in a sentence and their translations

Je to, a odjakživa byl, tvůj osud.
It is, and always has been, your destiny.
Odjakživa chci navštívit cornwall.
I have always wanted to go to cornwall.
Znám tě odjakživa a mrzí mě to.
Like, i have known you forever, and i'm sorry that.
Ty jsi můj odjakživa a navždy.
You are my always and forever.

Byla tu odjakživa, prostě se tu válela.
It's been here all the time, just lying around.
V tom oddělení jsi chtěla pracovat odjakživa a teď se to vyplnilo.
You have wanted to work in fiction forever, and now it's happened.
Vypadá to, jako bych žila tady v této divočině odjakživa.
Seems as if i have lived out here in this wilderness forever.
Lidé se berou v atlantic city odjakživa.
Wait, i don't understand, people get married in atlantic city all the time.
Chodí s holkou jménem katy asi tak odjakživa.
And he's been dating this girl named katy for, like, ever.
Eddie byl odjakživa jiný.
Eddie has always been... different.
Simpsonová chtěla bejt polda odjakživa.
Yeah, simpson's wanted to be a cop for, like, forever.
Vy dva jste si odjakživa byli tak blízcí.
You two have always been so close.
Vypadalo to, jako by byl s námi odjakživa.
He seemed like he would been with us for ever.
Stále na vás myslím. odjakživa.
I think of you all the time.
Znám ho odjakživa.
I have known him all my life.
Já znám jenny odjakživa.
I have known jenny forever.
Tohle je nejdelší čas jaký jsme spolu strávili, od... odjakživa!
This is the most time we ever spent together, since... ever!
Jako bych to dělala odjakživa.
It was if i would been doin' it all my life.
Zvláštní, mám dojem, jako bych vás znala odjakživa.
And its funny, but i feel as if ivve known you all the time.
Nebyl odjakživa, ale teď je.
He wasn't always, but he is now.
Evropský projekt byl odjakživa dlouhodobý.
The european project has always been a long-term one.
Žerou lidi odjakživa.
They eat people all the time.
Znám ho odjakživa.
I have known him forever.
Ale pracoval jsi tady odjakživa.
But you have worked here forever.
Můj bratr byl problémový člověk, ale ne odjakživa.
My brother, he was a troubled man, but he was not always like that.
Protože chytrá velká studia tohle dělávala odjakživa.
It's just that very intelligent, major studios did things like this all the time.
Odjakživa- mám i permanentku.
All the time. i have a season pass. it's a bargain.
Vypadá to, jako byste tu byl odjakživa.
Looks like you have been here forever.
Ale ona je hvězda odjakživa.
But she's always been the star.
To jsou ty základní stroje které odjakživa recyklovaly naši vodu.
That's the basic machine that has always recycled our water.

Results: 208, Time: 0.1033

SEE ALSO

See also


"Odjakživa" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More