PŘÍMO NA ULICI IN ENGLISH

What does přímo na ulici mean in Czech

Results: 12, Time: 0.1862

right on the street (3)

Examples of using Přímo Na Ulici in a sentence and their translations

Zastřelili ho přímo na ulici.
They shot him right on the street.
Slyšela jsem, že tam prodávají fakt super věci přímo na ulici.
I hear they sell really cool stuff right on the street.
Přímo na ulici.
Right on the street.
A vidím, že jsi přímo na ulici proti obchodu.
And i see that you're right across the street from the mall.

Přímo na ulici.
Right there on the street.
Tak se dostaneme přímo na ulici.
We're gonna take that straight to the street.
Pane gorbane, v noci někdo unesl pana černuse přímo na ulici.
Mr. gorban, last night somebody grabbed mr. chernus right off the street.
Přímo na ulici, lou?
JOHN: right in the street, lou.
Dal jsem mu pořádnou facku a to přímo na ulici.
Cuffed him good and proper right in the street.
Jeden člověk zabil jiného a ten umřel přímo na ulici.
The man killed another man and he died in the street.
Ve skutečnosti, mám ho na na hotelu intercontinental, přímo na ulici.
In fact, i have him over at the intercontinental hotel, just down the street.
Věděli, že jste právě prodala šestadvacet rozebranýchP-99, co šly přímo na ulici?
Did they know you had just sold 26 stripped down p-99's that went straight to the streets?

Results: 12, Time: 0.1862

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More