Translation of "před dvěma dny" in English

S Synonyms

Results: 694, Time: 0.0083

Examples of Před Dvěma Dny in a Sentence

Sakaki Hyobu zemřel před dvěma dny.
Sakaki Hyobu died two days ago.
Mám cestu před dvěma dny do Williamsburgu.
Got an NYU fare two nights ago to Williamsburg.

Laura zemřela před dvěma dny.
Laura died two days ago.
House vynechal před dvěma dny šlapku.
House no-showed on a hooker two nights ago.
Odešla jsi před dvěma dny.
You left two days ago.
To auto bylo před dvěma dny ukradeno.
That car was stolen two nights ago.
Zemřela minimálně před dvěma dny.
She died at least two days ago.

Neviděl jste tady před dvěma dny tohohle muže?
Did you see this man here two nights ago?
Váš šéf před dvěma dny zabil mého informátora.
Your boss killed my informant two days ago.
Ale před dvěma dny bys to neřekla.
But you wouldn't have said that two nights ago.
Zločin se stal před dvěma dny.
Crime happened two days ago.
Před dvěma dny tady byl medvěd.
There was a bear up here two nights ago--.
Potkali se před dvěma dny.
Met two days ago.
Před dvěma dny byl zde.
He was here two nights ago.
Ethan mi před dvěma dny volal.
Ethan called me two days ago.
Byl zabit před dvěma dny v Harlemu.
He was killed two days ago in Harlem.
Zemřel před dvěma dny.
He died two days ago.
A tohle bylo před dvěma dny?
And this was two days ago?
Váš řidič unesl Sampsona před dvěma dny.
Your driver kidnapped Sampson two days ago.
Mladá dáma v pokoji 6 zmizela před dvěma dny.
The young lady in Room 6 disappeared two days ago.
Před dvěma dny nějací muži unesli mého manžela.
Two days ago, men kidnapped my husband.
Před dvěma dny zjistili, že Callois je mrtvý.
Two days ago they learn Callois is dead.
Ale poznali jste se pouze před dvěma dny.
But you only met two days ago.
Před dvěma dny jsme Chloe našli v Griffithově parku.
We found Chloe two days ago in Griffith park.
Lauro, psal před dvěma dny.
LAURA, HE WROTE TWO DAYS AGO.
Před dvěma dny se dost pohádali.
THEY HAD A BIG ROW TWO DAYS AGO.
Měl se hlásit před dvěma dny.
He was supposed to report in two days ago.
Před dvěma dny ji propustila.
Sacked two days ago.
Pamatujete si mě, před dvěma dny před kavárnou?
Remember me from two days ago outside the coffee shop?
Začal jsem před dvěma dny.
Since two days ago.

Results: 694, Time: 0.0083

SYNONYMS

S Synonyms of "před dvěma dny"


předevčírem
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More