PŘEDSTAV IN ENGLISH

What does představ mean in Czech

S Synonyms

Results: 1145, Time: 0.2578

Examples of using Představ in a sentence and their translations

Představ si všechny lidi,** jak žijí v míru*.
Imagine all the people living life in peace, yoo-hoo-ooh-ooh.
Představ si, co by udělali vlkodlakům.
Think what would they do to a werewolf.
Představ si, že jsi žena.
Imagine you're a woman.
Představ si to, to může být náš sen.
Imagine, this can be our dream.

Představ si to jako dva kruhy, jeden uvnitř druhého.
Think of it as two circles, one inside the other.
Představ si malé dítě s jeho blond vlasy a jejíma modrýma očima!
Picture his blond hair and her blue eyes on a little baby!
Představ si mozek jako mikroprocesor a tělo jako mateřskou desku.
Think of the brain as the microprocessor and the body as the motherboard.
Představ si všechno, co tě bolí a bojuj s tím.
Picture everything that hurts you, and fight it back.
Představ si, že za méně než dva měsíce, bude bitto nevěsta.
Imagine in less than two months, bitto will be a bride.
Jo, ve slepé uličce babiččiných představ o bufetech" sněz, co můžeš".
Yeah, sidetracked by grandma's fantasies of all-you-can-eat buffets.
Nevím henri, nikdy to nebyla jedna z mých stálých představ.
I don't know, henri, it's never been one of my abiding fantasies.
Představ si, jak bude šťastná.
Imagine how happy she will be.
Představ si, jak dobře by to vypadalo.
Think how good that will make you look.
Představ si obecenstvo ve spodním prádle.
Picture the audience in their underwear.
Já mám pár představ na tohle téma.
Hmph! i have a few ideas on that subject.
Co kdybychom se proletěli v mém létajícím stroji představ?
What say we all take a ride on my... imagination flying machine?
Je to jakési podivné vzájemné propletení představ.
There is kind of a strange, mutual interlocking of fantasies.
Dějiny jsou plné bohů, představ a civilizací, které nevydržely.
History is littered with gods, ideas and civilisations which didn't last.
Představ si všechny ty lidi se stropem ve svých očích.
Imagine all those people with ceiling in their eyes.
Představ si to v mém měřítku.
Picture it on my scale--.
Představ si, jak skvělá by byla americká superstar jen se simonem a randym.
Think how awesome american idol would be with just simon and randy.
Představ si, že bys byl rodič.
Imagine being a parent.
Představ si hlavu prince williama, ale na mnohem krásnějším těle.
Picture prince willy boy's head, but on a much hotter body.
Představ si a zaútoč.
Visualize and attack.
Já mám radost za nás, za svobodu, kterou nám toto dává v prožívání našich představ.
For the freedom this gives us to live out our fantasies.
K této problematice je třeba přistupovat citlivě a bez zaujatých fundamentalistických představ.
This is a subject that must be approached sensibly, without preconceived fundamentalist ideas.
Před dvěma dny se muslimští teroristé zmocnili našich představ.
Two days ago, muslim terrorists hijacked our imagination.
Představ si jak cool by bylo vyhrát oskara?
Think about it... how cool would it be to win an oscar?
Jsem chodící změna za hranicí představ.
I'm talking change beyond imagination.
Představ si, co všechno bychom mohli dělat.
Think about all the cool stuff we could do.

Results: 1145, Time: 0.2578

"Představ" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More