PENZIJNÍMI IN ENGLISH

What does penzijními mean in Czech

Results: 2, Time: 0.0372

Examples of using Penzijními in a sentence and their translations

EU by měla podpořit hospodářskou soutěž mezi evropskými penzijními fondy a další privatizaci.
The EU should encourage competition between european pension funds and further privatisation.
Dalším tématem byla diskuse o tom, zda se výpadky v rozpočtu způsobené penzijními reformami mají počítat do deficitu.
Another topic was the debate over whether the budget fallout caused by pension reforms would lead to a deficit.

Results: 2, Time: 0.0372

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More