Translation of "pořád" in English

Results: 32782, Time: 2.165

Examples of Pořád in a Sentence

Ale pořád jsi smutná?
But you're still sad?
Ale pořád jsi můj táta.
But you're always my dad.

A vím, že jsi pořád s charlie, ale--.
And i know you're still with charlie, but--.
Tvůj otec mi pořád nosil květiny- květiny a spodní prádlo.
Your father used to bring me flowers all the time- flowers and lingerie.
Ale pořád byl s tebou.
But always he will be with you.
Jsi pořád moje dcera, claire.
You are still my daughter, claire.
Ale toby si pořád mění věci s heather.
But toby's always trading things with heather.

Nemůžeme pořád dělat stejné věci a čekat jiné výsledky.
We can't keep doing the same things and expecting different results.
Ale pořád jsem otec.
But i'm still the father.
Chloe, pořád ti říkám jak, politický tento sport může být.
Chloe, i tell you all the time how political this sport can be.
Jsme pořád mladí a nevinní.
We're still young and innocent.
Nemůže být žonglérství krví a ohněm pořád!
Can't be juggling blood and fire all the time!
Konečně, pořád jsem se snažila.
Finally, i have been trying forever.
Tome, nemůžeš pořád chodit na rande mě a tvojí sestry.
Tom, you can't keep coming on dates with me and your sister.
Ty budeš pořád moje první máma.
You will always be my first mom.
Rodina je pořád rodina.
Family... will always be family.
A můžeš pořád jezdit.
And you can keep riding.
V mém scénáři, jsem pořád bojoval sám se sebou, ve válce.
In my scenario, i was constantly fighting myself, at war.
Jsi pořád mladá a krásná.
You're still young and beautiful.
Nede, nemyslím si, že je smutná pořád.
Ned, i don't think she's sad all the time.
Byli jsme pořád spolu.
We were together forever.
Katie bude pořád mladá.
Katie will be young forever.
Moje sestřenice z hotelu o vás pořád mluvily.
My two cousins at the hotel talk about you all the time.
Byl pořád opilý a producíroval se nahý v bazénu.
He was constantly wasted and wound up naked in the pool.
Marlene mě pořád prosí, abych přišel domů.
Marlene keeps askin' me to come home.
Heather byla pořád šťastná.
Heather was always happy.
A já se pořád ptám sám sebe, jestli.
And i keep asking myself if, uh.
Ale jsi pořád mladá.
But you're still young.
Byli jsme pořád spolu.
We have been together forever.
Manžel mi pořád připomíná, že letadla... chtějí být ve vzduchu.
My husband keeps reminding me that planes want to be in the air.

Results: 32782, Time: 2.165

SEE ALSO
See also
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More