PROČ BY MOJE IN ENGLISH

What does proč by moje mean in Czech

Results: 30, Time: 0.3336

why would my (3)

Examples of using Proč By Moje in a sentence and their translations

Proč by moje země vyprovokovala útok, který by nás zničil?
Why would my country deliberately provoke an attack that would decimate us?
Proč by moje duše stála za stovky jiných?
Why would my one soul be worth hundreds?
Proč by moje žena.
Why would my wife.
Proč by moje měření času záviselo na tom, jak se pohybuji, nebo jak se pohybujete vy?
Why should my measurement of time depend on how i am moving, or how you're moving?

Proč by můj táta.
Why would my father.
Proč by můj táta vydíral martyho?
Why would my dad blackmail marty?
Proč by můj klíček pasoval do přístroje tvého otce?
Why would my key fit into your father's machine?
Proč by můj uklízeč nechával po podlaze umírající kytky?
Why would my housekeeper drag dying flowers across my floor?
A proč je moje husí pytel?
And why is mine poopy bag?
A pak jsem zjistil proč je moje motorka tak neovladatelná.'.
And then i discovered why my bike was so undriveable.'.
Chci být zapomnětlivý, ale proč je moje paměť tak svěží?
I want to be forgetful, but why is my memory so fresh?
Proč je moje srdce.
Why is it that my heart.
A proč je moje ... pozornost pro tebe tak důležitá?
And why is my... attention so important to you?
I kdybych toužila, proč by mého otce přesvědčil hadí jazyk?
Even if it were, why would my father be moved by serpent's tongue?
Proč je moje druhé ucho mokré?
Why is my other ear wet?
Proč je moje sako v banku?
Why is my jacket in the pot?
Proč, ah, proč je moje kočka mrtvá?
Why, oh, why is my cat dead?
Proč je moje srdce.."-" ..zamilované?".
Why is my heart.."-" ln love?".
Jak a proč je moje věc.
How and why are my business.
Proč je moje sešívačka na zemi?
Why is my stapler on the floor?
Proč je moje matka tady?
Why is my mother here?
Proč je moje mlíko v koši?
Why is my milk in the trash?
Proč je moje kancelář černá?
Why is my office black?
Proč je moje jméno na listě poškoly?
Why is my name on the detention list?
Proč jsou moje věci v chodbě?
What's my stuff doing in the hall?'.
Proč je moje přítomnost nezbytná?
Why is my presence necessary?
Proč je moje tak zasraně tenká?
Why is mine so fucking thin?
Proč je moje myčka tady v knihovně?
What's my dishwasher doing in the library?
Proč jsou moje věci všude okolo?
Why is my stuff all over the place?
Proč je moje krev.
Why is my blood.

Results: 30, Time: 0.3336

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More