PROHLÍŽELA JSEM SI IN ENGLISH

What does prohlížela jsem si mean in Czech

Results: 9257562, Time: 0.1007

Examples of using Prohlížela Jsem Si in a sentence and their translations

Prohlížela jsem si tvoje knihy.
I was looking through your books.
Prohlížela jsem si vaše knihy, vyděsily mne.
I was looking at your books.
Prohlížela jsem si své staré portfolio pro inspiraci.
I was looking through my old portfolio for inspiration.
Prohlížela jsem si tvojí složku a ... tvoje známky se trochu zhoršily.
I have been looking through your file, and... your grades have slipped a little.

Prohlížela jsem si nějaké nahrávky... a... viděla jsem tě tam, nějakých devět let nazpět s tomem.
I was going through some video footage tonight, and I... and i saw you... here, about 9 years ago... with tom.
Prohlížela jsem si podmínky.
I looked through the conditions book.
Ne, jen jsem si prohlížela anatomii.
No, i was reviewing some anatomy.
Viděla jsem je, když jsem si prohlížela můj email.
I saw them when i was checking my e-mail.
Tak jsem si prohlížela playlist pro dallas a říkala jsem si, co kdybych nakonec dala coming home?
So, i was looking at the set list for dallas and i thought, what if i close the show with coming home?
Když jsem si prohlížela lebku, zjistila jsem, že ty prasklinky, které jsem cítila jsou.
When i was examining the skull, i found that the fissures felt.
Ne, já jsem si jen prohlížela můj dárek.
No, i was just checking out my present.
Byla jsem celou noc vzhůru prohlížela si spisy.
I was up all night, going over the file.
Právě jsem si... prohlížela tenhle vzorový dům.
I was just... looking at this model home.
Prohlížela jsem si skříňku s léky.
I was checking out the medicine cabinet.
Prohlížela jsem si knihovnu a.
What could it be? well, i was looking in the library and I.
Prohlížela jsem si složku tvýho kamaráda.
Actually i have been looking through your friend's file.
Prohlížela jsem si svý starý desky.
I was looking through some old vinyl i have.
Ulani, prohlížela jsem si vaše specifikace návrhu.
Ulani, i have looked over your design specifications.
Prohlížela jsem si staré fotky, a víš co?
But you know, i have been looking at old photographs, and you know what?
Prostě jsem zůstala trčet se svojí tchýní a prohlížela jsem si fotky ze svatby.
I just got stuck talking to my mother-in-law and looking at wedding photographs.
Prohlížela jsem si knížky a pak jsem si překreslovala obrázky.
I used to look at my aunt s books and copy the pictures.
Když jsem potřebovala útěchu nebo klid, prohlížela jsem si v herbáři své nejmilejší listy.
When i needed comfort or peace, i took out my herbarium and looked at my favorite leaves.
Prohlížela jsem si věci z jejího pokoje, aby jsi si mohla vzít nějaké její hračky.
I went through her abandoned things, laid them out in her old room, and later today you can have your pick of some of her outstanding toys.
Fajn tak se vrť, prohlížela jsem si něco co by tě mohlo zajímat z 84'.
I was just going through something, i thought you might be interested.
Prohlížela jsem si matčiny věci... vlastně mi to zakázala ... ale právě to mě vzrušovalo.
I decided to go and look through my mother's things... something she would forbidden me to do... but, understandably.
Prohlížela jsem si obrázky žen v nádherných róbách a snila o tom, že jednoho dne.
And then i would look at the pictures of the women in their lovely clothes dream that maybe someday I.
Když jsem vybírala to přání, prohlížela jsem si je a všechny měly jakože mužskou a ženskou ruku.
When i went to get the card, what i had to do was i was looking around, and all of them had like the man and woman hand.
Může to vyznít divně, ale prohlížela jsem si knihu o kwan yin... a je tam i obrázek zabitého děvčete.
This can seem strange, but he/ she walked to research in a book on kwan yin and i found the drawing of a girl to be died.
Celý svůj život jsem si prohlížela obrazy v anglii.
All my life i have looked at pictures of england.
Jen jsem si prohlížela náhledy z focení--.
I was just going through the proofs from the shoot--.

Results: 9257562, Time: 0.1007

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More