PROTOŽE SE CHCEŠ IN ENGLISH

What does protože se chceš mean in Czech

Results: 30, Time: 0.173

because you wanna (3)

Examples of using Protože Se Chceš in a sentence and their translations

Protože se chceš zase vrhnout na jakea?
Because you wanna throw yourself at jake again?
Fakt jo? protože se chceš zaplést.
Oh, really,' cause you want to get wrapped up.
Protože se chceš dostat do nebe.
Because you want to go to heaven.
Děláš tohle protože chceš být se mnou nebo protože se chceš vrátit zpět ke casey?
Are you doing this because you want to be with me or because you wanna get back at casey?

A já tě nemůžu vědomě nechat plýtvat naše zásoby, protože se chceš cítit šlechetně.
And i can't knowingly allow you to deplete our resources because you wanna feel noble.
Prokazuju ti laskavost, protože se chceš nalodit na skoro potopenou loď.
I am saving you from disaster, because you're asking to pre-board the titanic.
A teď najednou, protože se chceš změnit, protože toho lituješ, což jsi mimochodem ani neřekl, ta dvě slova, která jsi
And now suddenly because you want to change, because you're sorry, which by the way, you haven't even said, two
Volám ti, protože se chci podívat na tvůj filmeček.
I have phoned you because we're going to watch your little film.
Nebo protože se nechceš zabývat tou možností.
Or because you don't want to deal with the possibility.
Jenom pomáhám, protože se toho chceme zbavit.
L'm only helping cos we wanna get rid of it.
Ani nechce, abys ty peníze sehnal, protože se chce vrátit a rozmáčknout ti hlavu.
Because he wants to come back there and squash your head.
Protože se chci cítit kompletní.
Because i wanna feel whole.
Protože se chci pobavit", povídá.
Because i want to have some fun." and, would you believe it?
Proč, protože se chci sama rozhodnout?
Why? because i want to be able to make my own decision?
Nevrť se, protože se tě chci na něco zeptat.
Hold still because i want to ask you a question.
Nevrť se, protože se tě chci na něco zeptat.
Hold still because i wanna ask you a question.
Chtěl se mnou udělat kšeft, protože se chtěl dostat do ameriky!
He wanted to make a deal with me because he wants to go to america.
Jsou jen frustrovaní, protože se chtěj taky dostat dovnitř.
They're frustrated cos they want to get inside too.
Musíš poznat nicki... protože se chceme vzít v mém rodném kraji.
Because we both want to marry in my old hometown.
Postavil to hřiště, protože se chtěl vrátit zpět.
He built that field because he wanted to give back.
Zabil se, protože se nechtěl stát vrahem.
He killed himself because he did not want to become a murderer.
Skrýváme lidi do těchto pokojů protože se nechceme dívat na smrt.
We hide people in these rooms because we don't want to look at death.
Ritchie nic neřek, protože se nechtěl hádat.
Ritchie didn't say nothing,' cause he didn't want to get in it.
Nepiješ, protože si chceš dřív zemřít?
Do you not drink because you wish to die sooner?
Protože se chce stát komisařem?
Because he wants to become a commissioner?
Protože se chtěl dozvědět něco o jin, pod souhlasil.
Because he wanted to know about jin, pod agreed.
Tamto je pro karla. protože se chce ženit.
Because he wants to get married.
Ale spolubydlící mě nenávidí, protože se chci přestěhovat.
Except my flatmate hates me because i want to move out.
Protože se chci dozvědět o chasovi collinsovi.
Because i wanna know more about chase collins.
Že mu to udělala courtney, protože se chtěl rozvést.
That courtney did it to him because he wanted a divorce.

Results: 30, Time: 0.173

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More