RADĚJI BYCH MLUVIL IN ENGLISH

What does raději bych mluvil mean in Czech

Results: 16, Time: 0.0412

i would rather talk (6)

Examples of using Raději Bych Mluvil in a sentence and their translations

Ale raději bych mluvil o vašem hněvu než o mé exmanželce.
But i would rather talk about your anger than my ex-wife's.
Raději bych mluvil o varšavě.
I would rather talk about warsaw.
Raději bych mluvil o tom, kde jsem teď.
I would rather talk about where i am.
Raději bych mluvil o tobě.
I would rather talk about you.

Raději bych mluvil o včerejší noci.
I would rather talk about last night.
Raději bych mluvil o nás.
I would rather talk about us.
Raději bych mluvil s tvým parťákem.
I would rather tell your partner.
Raději bych mluvil s vámi.
I would ratherjust speakwith you.
Raději bych mluvila o tom, co si tvůj právník myslel o tom slyšení.
I would rather talk about how your lawyer felt the hearing went.
Raději bych mluvila o způsobech řešení problémů města.
I would rather talk about the ways to solve problems in this town.
Vlastně, radši bych mluvila o tomhle.
Actually, i would rather talk about this.
Raději byste mluvil o malini?
So you would rather talk about malini?
No, radši bych mluvila přímo s ní.
Well, i would prefer to speak to her directly.
Ehm, kdyby ti to nevadilo, raději bych mluvila o mých magických silách.
Uh, if you don't mind, i would rather we talk about my magical powers.
Paní tuohyová, pokud by vám to nevadilo, raději bych mluvila s michaelem o samotě.
Tuohy, if you wouldn't mind i would prefer to speak with michael alone.
Raději budeš mluvit o jiných věcech, jen abys nemusel odpovědět na mou otázku.
You would rather talk about other things than answer my question because you don't know.

Results: 16, Time: 0.0412

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Raději bych mluvil" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More