SE ŘÍKÁ PRÁCE IN ENGLISH

What does se říká práce mean in Czech

Results: 3770806, Time: 0.104

Examples of using Se Říká Práce in a sentence and their translations

Musí stát hodiny v dešti a čekat na autobusy, aby je zavezly do něčeho, čemu se říká práce kterou musí dělat po celý rok, aby mohli být na svátky mimo tuto práci.
They have to stand in the rain waiting for buses to take them to things called jobs which they have to do all year round for holidays away from those jobs.
Tomu se říká práce, drahá.
It's called work, honey.
Tomuhle se říká práce, dámo.
It's called work, lady.
A, tomu se říká práce.
It's called work, lister.

Tomu se říká práce, když se ani nepohneš?
Is it still called work when you're not actually moving?
A co ta záležitost, které se říká práce?
What about that thing called a job?
Ale mám takovou maličkost, které se říká práce, víte?
But, uh, i have got this little thing called a job, you know?
Když zalistujete těmi novinami, najdete celou sekci, kde lidé nabízejí směnu peněz za něco, čemu se říká práce!
If you turn that paper over, you will find a whole section of people willing to exchange money for something called work!
Tomu se neříká práce.
You call this working?
Říká se, že se porovnáváte se stranou práce.
It's been said though that you're aligning yourself with labor party policy.
Tomu se říká nadšení z práce.
That's called" the thrill of the job.".
Samá práce, jak se říká, pane.
All work, as the saying goes, sir.
Tomu se říká dobrá policejní práce.
That's called good police work.
Víš jak se říká, že opicím by se neměla dávat práce.
Do you know you say you shouldn't give monkeys jobs.
Říká se, že jste tak" ůžasný", že brzy budete bez práce.
People are saying you're so" amazing" you will put yourself out of a job.
Já ani nevím, jak se říká práci, kterou dělám.
I don't even know what the name of my job is.
Říká se tomu týmová práce.
That's called teamwork.
Víš, co se říká: moc práce škodí.
You know what they say-- all work, no play.
Říká se, že odvedl kus práce.
They say he gets things done.
Tomu se říká týmová práce, lidi.
That is called teamwork, people.
Říká se, že práce legendárního vyšívače v daikanyamě, jsou božsky krásné a dokonalé.
It is said that in that legendary embroiderer in daikanyama, there are divinely beautiful and exquisite embroideries.
Tvoje doktorka říká, že se musíš co nejdříve vrátit do práce.
Well, your doctor says get some rest so you can get your butt back to work.
Říká se tomu práce.
They're called jobs.
Tomu se říká detektivní práce.
It's called detective work.
Říká se tomu" práce.".
It's something that we call" working.".
To proto se tomu říká práce.
That's why they call it work.
Říká se tomu čistá policejní práce.
That's called clean police work.
Tomu se právě říká práce.
That is what we call working.
Říká se tomu policejní práce.
It's called police work.
Tomu se říká policejní práce, důstojníku.
It's called police work, officer.

Results: 3770806, Time: 0.104

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Se říká práce" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More