SE STALO NĚCO ŠPATNÉHO IN ENGLISH

What does se stalo něco špatného mean in Czech

S Synonyms

Results: 30, Time: 0.0668

Examples of using Se Stalo Něco Špatného in a sentence and their translations

Vypadáte, jako že se stalo něco špatného.
You look like something bad happened.
Jako by se stalo něco špatného.
Like something bad happened.
Ale myslíte si, že se stalo něco špatného?
But you think something bad happened?
Nechci aby se ti stalo něco špatného.
I don't want anything bad to happen to you.

Přeci nechceme, aby se mu stalo něco špatného.
We don't want something bad to happen to him.
Nevíme jestli se mu stalo něco špatného.
We don't know that anything bad has happened to him.
Samozřejmě, že se stalo něco špatného!
Of course something bad has happened.
Ale nechci, aby se bay stalo něco špatného.
But i don't want anything bad to happen to bay.
Jak by ses cítila, kdyby se stalo něco špatného greystashovi?
How would you feel if something bad happened to greystash?
Prosím, pochopte, nikdy jsem nechtěla, aby se stalo něco špatného.
Please understand that i never intended for anything bad to happen.
Má pravdu, musíme předpokládat, že se stalo něco špatného.
We have got to assume something bad has happened.
Podle carlose se stalo něco špatného a mike se prostě chtěl dostat pryč.
According to carlos, something bad happened, and mike just wanted to get the heck out of dodge.
Co když už nikdy nebudu moci kouzlit bez toho, aby se stalo něco špatného?
What if i'm never able to do a spell again without something bad happening?
Vědí, že se stalo něco špatného, ale mýlí se v tom, co je špatně.
They know that there's something wrong, but they're wrong about what it is.
Ještě nikdy jsem na nikoho druhého nekřičel, po tom co se stalo něco špatného.
I have never been the guy yelling at the other guy after the bad thing happens.
To dokazuje, že nechce, aby se ti stali něco špatného.
Well, that proves he doesn't want anything bad to happen to you.
Když se stane něco špatného.
Je-li se stane něco špatného.
That if something bad happens.
Co když se stane něco špatného?
What if something bad happens?
Kdykoliv se stane něco špatného, vždycky ví, co říct.
Whenever anything bad happens, she always knows what to say.
Nemyslím si, že se mi stane něco špatného v mé vlastní kajutě.
I don't think anything bad will happen to me in my cabin.
Pokud se stane něco špatného, jděte dál.
Something bad happens, you move on.
Víš, OCD se většinou spustí, když se stane něco špatného.
You see, um, OCD is usually triggered when something bad happens.
Vsadím se, že daley toho nechá dřív, než se stane něco špatného.
I bet daley will drop out before anything bad happens.
Pokud budeš se mnou, opět se stane něco špatného.
Being with me, surely, again bad things will happen.
To se nám stane něco špatnýho?
Does something bad happen to us?
Something bad happening.
Co když se stane něco špatného z geopolitického hlediska v severní africe a na středním východě?
What if something bad happens in geopolitical terms in northern africa and the middle east?
Jak to, že když se stane něco špatného, všichni chtějí mluvit jen o jídle?
Why is that whenever anything tragic happens, all people wanna do is talk about food?
Čím déle jsme tady, tím je pravděpodobnější, že se stane něco špatného.
The longer we stick around, the more likely something bad will happen.

Results: 30, Time: 0.0668

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "se stalo něco špatného"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More