Translation of "smysl pro humor" in English

Results: 1389, Time: 0.0036

sense of humor a sense of humor sense of humour a sense of humour sense of fun

Examples of Smysl Pro Humor in a Sentence

Hej, smysl pro humor . To je nové.
Hey, sense of humor . that's new.
Vaši rodiče měli smysl pro humor .
Your parents had a sense of humor .
Doufám, že Winston Churchill náš smysl pro humor ocení.
I hope that Winston Churchill appreciates our sense of humour .
Ano, sire Harry, smysl pro humor je v době krize nesmírně důležitý.
Yes, Sir Harry, a sense of humour is very important in a time of crisis.
Kde je tvůj smysl pro humor ?
where's your sense of fun ?
- Kde je váš smysl pro humor , Simone?
- where's your sense of humor , Simon?
- Opravdu, ty máš smysl pro humor ?
- Really, you've a sense of humor ?
Vy dva máte stejný smysl pro humor .
You two have the same sense of humour .
Věděl jsem, že máš smysl pro humor , ale...
I knew you had a sense of humour , but...
Ale Lexi, kde je tvůj smysl pro humor ?
But, Lexy, where's your sense of fun ?
Oba máme stejný smysl pro humor .
We... Both have the same sense of humor .
A smysl pro humor je důležitý.
And a sense of humor is important.
Můj otec a Alex... měli stejné manýry, stejný smysl pro humor .
My father and Alex... uh, had the same mannerisms, the same sense of humour .
Ale krupiér Jake měl smysl pro humor .
' But Jake the croupier had a sense of humour .'
Nemáte vůbec smysl pro humor .
You guys have no sense of fun .
Miluju váš smysl pro humor , paní McCluskey.
AH, I love your sense of humor , Mrs. McCluskey.
I Bůh může mít smysl pro humor , pane Bohannone.
God can have a sense of humor too, Mr. Bohannon.
Měl výborný smysl pro humor , John Aubrey.
He had a great sense of humour , John Aubrey.
Ano, smysl pro humor je velice důležitý.
Yes, a sense of humour is important.
Má zvrácený smysl pro humor .
It has a real sick sense of fun .
Hele, kde je tvůj smysl pro humor ?
Hey, where's your sense of humor ?
Tys nikdy neměl smysl pro humor .
You never did have a sense of humor .
Carisso, víš, že nemám smysl pro humor .
Carlissa, you know I have no sense of humour .
A Jadzia říkala, že nemám smysl pro humor .
And Jadzia said I did not have a sense of humour .
McManusi, kde je kurva tvůj smysl pro humor ?
McManus, where's your fucking sense of fun ?
Mohou mít velmi temný smysl pro humor .
They can have a very dark sense of humor .
Nikdy neměla smysl pro humor .
she's never had a sense of humor .
A když jsme se vrátili, zjistili jsme, že si James zlomil tři žebra a kompletně ztratil smysl pro humor .
And when we returned, we discovered that James had cracked three ribs and completely lost his sense of humour .
vidíte, Englisheři, tady máte Monty Python a Harryho a Paula Ale s tímto máte stejný smysl pro humor .
You see, you Englishers, you have the ze Monty Python and ze Harry and ze Paul but ve have a sense of humour also with this.
No tak, Aleci. Kde je tvůj smysl pro humor ?
Come on, Alec, where's your sense of fun ?

Results: 1389, Time: 0.0036

SEE ALSO
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More