TA SAMÁ VĚC IN ENGLISH

What does ta samá věc mean in Czech

S Synonyms

Results: 60, Time: 0.1237

the same thing (10)

Examples of using Ta Samá Věc in a sentence and their translations

Ano, ta samá věc se stane i tobě.
Yes, the same thing will happen to you.
A ta samá věc zabila trávu.
And the same thing killed the grass.
A teď ta samá věc se stane, víš, s kinem.
Now the same thing's gonna happen in, you know, cinema.
Když se ta samá věc děje pořád a pořád dokola.
When the same thing keeps happening over and over again.

A ta samá věc by se mohla stát mně.
And the same thing could happen to me.
Několikrát se vzbudil a stala se ta samá věc.
He woke up several times and the same thing happened.
A ve dne v noci to je pořád ta samá věc.
And day or night it's always the same thing.
Není náhodou přerušení těhotenství ta samá věc?
Then isn't abortion the same thing too?
Noviny a skandál, lauro, je jedna a ta samá věc.
Newspapers and scandal, laura, they are one and the same thing.
Předpokládám, že ta samá věc, co se stane tobě.
Same thing that would happen to you, i suppose.
Vlastně se stala ta samá věc, akorát bez toho křesla.
The exact same thing happened, except without the chair.
Dnes ráno se ta samá věc stala znovu.
This morning same thing happened again.
Tipuju, že ta samá věc, která vyřadila tuto místnost.
I'm guessing it's the same thing that knocked out this room.
Ta samá věc se stala další den a den poté.
Same thing happened the next day, and the day after:.
Protože u tebe to je někdy ta samá věc.
Because sometimes it's the same thing with you.
Protože pro nás je to ta samá věc.
Because, for us, they're all the same thing.
Ta samá věc, kvůli které jsme už tři měsíce na útěku.
The same thing that's been keeping us going for the last three months.
Ta samá věc akorát větší.
Same thing, bigger, you know.
To je ta samá věc jakoct-čko, který jsme dělali, nedokázalo nic.
Which is the same thing as a CT scan, which we did, which proved nothing.
Ta samá věc se stala elektrikáři v 66-tém-- chlápkovi jménem billy beard.
Same thing happened to an electrician back in' 66-- a guy named billy beard.
Ta samá věc se stala mně, když jsem hrál neila armstronga v" moonshot".
Same thing happened to me when i played neil armstrong in moonshot.
Pan pozlátko tam zval městskou smetánku každý týden až do toho dne, kdy se stala ta samá věc.
Mr gilt used to take the city's finest there every week until one day, same thing happened.
Já nikdy nedělal tu samou věc s někým zjo-ann fabrics.
I never did the same thing but with someone from jo-ann fabrics.
Jo, ale to dělal tu samou věc pořád dokola.
Yeah, but doing the same thing over and over again.
Můj otec to samou věc mě.
My dad says the same thing to me.
Teď budeme opakovat tu samou věc.
We're gonna repeat the same thing, now.
Jde mu o tu samou věc: 100 zlatých.
He's after the same thing: 1 00 gold coins.
Ty jsi udělala tu samou věc s larrym.
You did the same thing with larry.
Milton a moji šneci potřebují tu samou věc.
Milton and my snails need the same thing.
Ne všichni z nás chtějí tu samou věc.
Not all of us want the same thing.

Results: 60, Time: 0.1237

SEE ALSO

See also


SYNONYMS

S Synonyms of "ta samá věc"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More