TEBE ... CELOU DOBU IN ENGLISH

What does tebe ... celou dobu mean in Czech

Results: 30, Time: 0.0867

tebe ... celou dobu

Examples of using Tebe ... Celou Dobu in a sentence and their translations

Dívám se na tebe celou dobu ale nemůže mi to stačit.
I look at you all the time and can not have enough.
A budu na tebe celou dobu myslet.
And i will think about you all the time.
Zoyo, ten kdo na tebe celou dobu zírá je garin!
Zoya' the one looking at you all the time is garin!
Šel jsem vedle tebe celou dobu.
I have been walking next to you the entire time.

A já na tebe celou dobu čekala.
I waited for you, the whole time!
Myslím na tebe celou dobu a chci strávit zbytek svého života s tebou.
I think of you all the time and i wanna spend the rest of my life with you.
Miláčku cítíš se takhle, protože život na tebe celou dobu sere.
Babe, it just feels weird because you're so used to life shitting on you all the time.
Proč bys tolik spěchal, abys v tascose dostal milost,... když ji tu mám pro tebe celou dobu?
And to think you was in such a hurry... to get amnesty at tascosa... when i had it up here for you all the time.
Navíc máš štěstí, protože máš přítelkyni jako je jane...,... která na tebe celou dobu čekala.
Moreover, you are lucky to have a girlfriend like jane who waited for you all this time.
Ronald o vás celou dobu mluví.
Ronald talks about you all the time.
Můj tým si na vás celou dobu stěžuje.
My team bitch about you all the time.
Kladl jsem ti celou dobu do cesty pasti.
I have been laying traps for you all this time!
Tohle jsem se snažil vám celou dobu vysvětlit.
This is what i have been trying to tell you all this time.
Lhal jsem ti celou dobu.
I have lied to you all the time.
Takže byl s tebou celou dobu?
So he was with you the entire time?
Tihle zmrdi si s tebou celou dobu hráli.
These fuck-holes were playing you all this time.
Poslouchal jsem vás celou dobu.
I listen to you all the time.
To proto, že s tebou celou dobu flirtoval.
That's because he was flirting with you the entire time.
Držela jsem při tobě celou dobu.
I have put up with you all this time.
Mluvila jsem o tobě celou dobu.
I talked about you all the time.
Jste unavený z těch sraček, kterýma vás celou dobu krmím.
Listen, you're tired of taking the shit i give you all the time,
Laurel, opravdu mě mrzí, že jsem ti celou dobu lhala.
Laurel, i'm really sorry about... lying to you all this time.
Proto si tě beru a jsem s tebou celou dobu.
That's why i come and get you all the time.
Řekl jsem vám, že jsem o vás celou dobu snil.
I told you i dreamt about you all the time.
Jsem zde pro tebe, celou dobu.
I'm here for you, all the way.
Sledoval jsem tě celou dobu.
I was staring at you the whole time.
Přesně to vám celou dobu říkám.
It's what i have been trying to tell you all along.
Lhal jsem ti celou dobu.
I have been lying to you the whole time.
Ale chci tě celou dobu monitorovat.
But i want to monitor you at all times.
Budeme na vás celou dobu myslet.
We will be thinking of you the whole time.

Results: 30, Time: 0.0867

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Tebe ... celou dobu" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More