TEBE POŘÁD IN ENGLISH

What does tebe pořád mean in Czech

S Synonyms

Results: 30, Time: 0.1024

Examples of using Tebe Pořád in a sentence and their translations

Musím na tebe pořád myslet.
I'm thinking about you all the time.
Ale budu na tebe pořád myslet.
But i will be thinking about you all the time.
Protože se o tebe pořád strachuju.
Because i worry about you all the time.
Zamilovávám se do tebe pořád znova a znova.
I fell in love with you all over again.

Lidi se na tebe pořád ptají.
People ask about you all the time.
Myslím na tebe pořád.
Think about you all the time.
Ale věř tomu, že jsem na tebe pořád myslela.
You know, i thought about you all the time.
Bojím se o tebe pořád.
I worry about you all the time.
A část tebe pořád miluje.
You loved this and part of you still does.
Tak na tebe pořád myslím.
So i pretty much think of you constantly.
Tebe pořád zajímá dave.
You're still on this whole dave thing.
Od té doby, co to začalo, na tebe pořád myslím.
You know, max, since all this started i have thought about you all the time.
Když o tom mluvíme, co to bylo za úsměvy, co to na tebe pořád házela?
Speaking of, what was that smile she gave you all about?
Víš, mam co dělat, abych si o tebe pořád nedělal starosti.
You know, i have to work not to be worrying about you all the time.
Proč vždycky, když tě vidím, mám chuť na tebe pořád sahat?
Why is it every time i look at you, i want to put my hands all over you?
Čekám na tebe, pořád.
Waiting on you still.
Mark o tobě pořád mluvil.
Mark used to talk about you all the time.
Ale místo vedle tebe, pořád patří mě, že?
But before that, the place to be beside you still belongs to me, okay?
Noc už pokročila a vy pořád nic o ženě nevíte.
It's late, and you still know nothing about women.
Už teď po tobě pořád touží.
They already desire you all the time.
Páni, vy pořád vypadáte miliónově, slečno lucy.
Well, boy, you still look like a million dollars, there, miss lucy.
Budu tě pořád navštěvovat.
I'm going to go visit you all the time.
Nebo vás pořád neopustilo to staromilství?
Or have you still got some of that old fuddy-duddy thinking?
Craig o vás pořád mluví.- opravdu?
Craig talks about you all the time.
Zajímá tě pořád něco, c tě zajímalo před 23mi lety?
Do you still care about anything you cared about 23 years ago?
Jai o vás pořád mluvím ... doufám, že jen v dobrém.
Jai talks about you all the time... well i hope good things.
Kyle o tobě pořád mluvil.
You know, kyle used to talk about you all the time.
Co tě pořád straší.
That haunts you still.
Budu tě pořád vídat, každý den.
I will see you all the time, every day.
Fakt se ti pořád zdá o jess?
Seriously, are you still having nightmares about jess?

Results: 30, Time: 0.1024

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More