TO HODNĚ ZNAMENÁ IN ENGLISH

What does to hodně znamená mean in Czech

S Synonyms

Results: 17, Time: 0.1049

Examples of using To Hodně Znamená in a sentence and their translations

Pro její třídu to hodně znamená.
It means a lot to her class.
Pro mariňáky to hodně znamená a pro mě taky.
It means a lot to the marines... and to me.
Pro kubánskou kulturu to hodně znamená.
It will mean a lot to cuban culture.
Tím to hodně znamená i pro mě.
Oh, that means a lot to me, actually.

Od tebe to hodně znamená.
That means a lot comin' from you.
A pro mě to hodně znamená.
And this means a lot to me.
Pro rory to hodně znamená.
It meant a lot to rory.
Pro mě a deanne to hodně znamená.
It would mean a lot to me and deanne.
To hodně znamená, davide.
That means a lot, david.
Víš, od tebe to hodně znamená.
You know, that means a lot coming from you.
To hodně znamená, tati.
That means a lot, dad.
No, pro mě to hodně znamená, že jsi na mě myslel, takže děkuji.
Well, it means a lot to me that you thought of me, so thank you.
Nemyslím si, že to je zase taková událost, ale pro ni to hodně znamená.
I don't think it's a big deal, but it means a lot to her.
Hodně to pro mě znamená, a měl jsem dojem, že to hodně znamená i pro někoho dalšího.
It felt special to me, and i had a hunch it meant a lot to one other person.
Je mi velice líto, ale pro nás oba to hodně znamená.
I'm very sorry, but this means a good deal to both of us.
Pro grace by to hodně znamenalo.
Lt would mean a lot to grace.
Pro christie to hodně znamenalo, chtěl jsem jen být dobrý manžel.
It meant a lot to christie, and i was just trying to act like a good husband.

Results: 17, Time: 0.1049

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "to hodně znamená"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More