TO JE DALŠÍ IN ENGLISH

Translation of To je další in English

S Synonyms

Results: 631, Time: 0.0284

Examples of using To je další in a sentence and their translations

To je další skvělý nápad!
That's another great idea!
To je další sloupek.
That's another column.
To je další bod pro Ruby.
That's one more for Ruby.
To je další krásná věc, kterou na tobě můžu obdivovat.
That's one more perfect thing for me to admire.
Other sentence examples
To je další důvod, proč jsem se rozhodla.
That's another reason why I decided.
To je další oblast, ve které jsou pravomoci sdíleny.
That is another area in which competencies are shared.
No, to je další důvod, proč ho hlídka nebrala vážně.
Well, that's another reason patrol didn't take him seriously.
Ano, to je další opravdu dobrá otázka.
Yes, that is another really good question.
Nechutný, to je další tělo?
Flipping. Is that another real dead body?
To je další bod pro paní Crossovou.
That's one more point for Mrs. Cross.
To je další otázka, teď je řada na mně.
Now that's another question. It's my turn.
To je další mýtus.
That is another myth.
To je další animák, co existoval.
That was another cartoon that existed.
To je další vlastnost Reaganů, dědo?
Is that another Reagan trait, Grandpa?
Páni, to je další skvělý postřeh, Katie.
Wow, that is another great point, Katie.
To je další vánoční dárek?
Is that another Christmas present?
Řekl, že to je další otvor, kterým by se mohl protáhnout ďábel.
He said that was another vent the devil could creep through.
To je další věc, Tai.
That's another thing, Tai.
To je další slizák?
Is that another creep?
Bohužel... to je další věc, o které jsme s vámi chtěl mluvit.
Sadly... that was another thing that I wanted to talk to you about.
To je další důvod, proč vás muži opouštějí.
That is another reason why men leave you.
To je další důvod, proč jet do Kanady.
That's another reason to go to Canada.
To je další hazardní doupě Triády.
That's another triad gambling den.
To je další název pro hlídače?
Is that another name for a guard?
To je další věc, kterou revoluce potřebuje.
That is another thing the revolution needs.
Být v kaši"- to je další Shakespearova fráze.
In a pickle"- that was another Shakespeare expression.
To je další fanoušek?
That's another fan?
A to je další důvod, proč nemám zvířata.
And that is another reason why I don't have pets.
To je další syn?
Is that another son?
To je další důvod, proč mám radost, že je v Kanadě.
That's another reason I'm glad he's in Canada.

Results: 631, Time: 0.0284

Word by word translation


je
- is them
další
- another more next further additional

S Synonyms of "to je další"


"To je další" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More