TO JE JEDNO IN ENGLISH

Translation of To je jedno in English

Results: 914, Time: 0.0625

Examples of using To je jedno in a sentence and their translations

To je jedno, o čem jste se bavili.
It doesn't matter what you were talking about.
To je jedno z mých pravidel.
That's one of my rules.
To je jedno mami.
It doesn't matter, Mum.
Kamkoliv, to je jedno.
Anywhere, it doesn't matter.
To je jedno z našich triček.
That's one of our shirts.
To je jedno.
To je jedno.
It doesn't matter.
To je jedno, víš?
I don't care, you know?
To je jedno.
To je jedno z tvých kouzel.
That's one of your charms.
Chrisi, to je jedno.
Chris, I don't care.
To je jedno, Lemonová.
It doesn't matter, Lemon.
To je jedno z nejoblíbenějších kázání mého otce.
That's one of my father's favorite sermons.
Bojové umění nebo literatura to je jedno.
Martial arts or literature, it's the same.
To je jedno, už jste začal prodávat?
Never mind that. Have you started unloading?
To je jedno, tohle je Veselá Veverka.
Uh, anyway, this is The Hopeful Squirrel.
To je jedno, ale šla jsem za ním.
Never mind that, but I followed.
Ale to je jedno.
But I don't care.
To je jedno jméno, ne dvě.
That's one name, not two.
Hnědé nebo černé, to je jedno!
Brown or black, it's the same!
Yeah... to je jedno.
Yeah... It doesn't matter.
To je jedno, to ty víš.
Uh, anyway, you know that.
To je jedno, hlavně ať prodá ten pozemek.
I don't care, just make him sell that property.
Tady ... tam, to je jedno.
Here... there, it's the same.
To je jedno!
To je jedno, ano, nebo ne?
Never mind that. Yes or no?
To je jedno slovo z deseti.
That's one word in 10.
To je jedno, počkám.
It doesn't matter, I will wait.
To je jedno z mých nejoblíbenějších slov.
That's one of my favorite words.
To je jedno.

Results: 914, Time: 0.0625

Word by word translation


to
- it that this
je
- is
jedno
- one care matter

"To je jedno" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More