Translation of "to je vše" in English

S Synonyms

Results: 2010, Time: 0.0057

that's all thats all that ´ s all that is all is that all

Examples of To Je Vše in a Sentence

A to je vše , co víš o ruských ženách?
And that's all you know about Russian women?
Clara není tak svobodná, to je vše .
Clara isn't emancipated, thats all .
Cítí se jen tebou ohrožená, to je vše .
She ´ s just threatened by you, that ´ s all .
Jedna noc, to je vše .
One night, that's all .
Porod zatížil mé ledviny a ted' nepracují, to je vše .
Having Jack, Jr., strained my kidneys and now theyre kaput, thats all .
Je to plán, Petře, to je vše .
It ´ s a plan, Peter, that ´ s all .
Můj bratr a sestra jsou naštvaní, to je vše .
My brother and sister are angry, that's all .
Jen jsem se unavila, to je vše .
I just only got tired, thats all .
Jen jsem nečekala, že vás tu potkám, to je vše .
I didn ´ t expect to run into you here, that ´ s all .
Potřebuju jméno, to je vše .
I need a name, that's all .
Vzala si jen trochu moc inzulínu, to je vše .
She just has a little too much insulin, thats all .
To je vše , pane Gardnere.
That ´ s all , Mr Gardner.
Ty jsi velmi arogantní, to je vše .
you're very arrogant, that's all .
Ale prosím tě. Jen jsem trochu vyšla ze cviku. To je vše .
Havent feelt... bad, i'm tired i'm just little out of practice, thats all ...
Chci, aby se mu dařilo, to je vše .
I just want him to do well, that ´ s all .
Jen jsem tě chtěla znovu vidět, to je vše .
I just wanted to see you again, that's all .
Nechci velký poprask, to je vše .
I dont want a big fuss, thats all .
Lidi teď ví, kde tě najít, to je vše .
People know where to find you, that's all .
Jsou otevření, to je vše .
Theyre simply outdoorsy, thats all .
Chci jen mír. To je vše .
I just want peace... that's all .
Jsem tu jen se starým přítelem, to je vše .
i'm just here with an old friend, that's all .
To je vše , informace mám, Mike.
that's all the information I have, Mike.
Muži jsou plni překvapení, to je vše .
Men are full of surprises, that's all .
Mikko potřeboval byt, to je vše .
Mikko needed an apartment, that's all .
Jen jednu otázku, to je vše .
Just one question, that's all .
Byl to jen dlouhý den, to je vše .
It was just a long day, that's all .
Jsem jeho kurtizána, to je vše .
i'm his courtesan, that's all .
- Oh, nemohl jsem spát, to je vše .
- Oh, I couldn't sleep, that's all .
Jen si myslím, že je to smutné, to je vše .
I just think it's sad, that's all .
Hej, jen jsem potřeboval nějaké peníze, to je vše .
Oh, hey, just, I needed some money, that's all .

Results: 2010, Time: 0.0057

EXAMPLES
SYNONYMS

S Synonyms of "to je vše"


to je všechno
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More