Translation of "to je vše" in English

Results: 1598, Time: 0.014

that's all thats all that is all that was all that's all

Examples of To Je Vše in a Sentence

Ale to je vše, co víme.
But that's all we knew.
Clara není tak svobodná, to je vše.
Clara isn't emancipated, thats all.

To je vše co říkal?
That is all that he said?
Ale to je vše co mi kdy řekl.
But that was all he ever told me.
Christine, to je vše, o co tě prosím.
Christine that's, all I ask of you.
A to je vše, co víme?
And that's all we know?
To je vše, co mohu říct teď.
Thats all I can tell you now.

To je vše, kapitáne.
That is all, Captain.
A to je vše, co o něm Bob kdy věděl.
And that was all Bob ever knew of him.
Ne... nesmíte, to je vše.
You... you mustn't that's, all.
Potřebuju jméno, to je vše.
I need a name, that's all.
Nechci velký poprask, to je vše.
I dont want a big fuss, thats all.
Slečno Knope, to je vše.
Ms. Knope, that is all.
Ok, to je vše.
Okay, that was all.
Jedna noc, to je vše.
One night, that's all.
Jen jsem se unavila, to je vše.
I just only got tired, thats all.
No, to je vše, co mám.
Well, that is all I have got.
Moje auto venku selhalo to je vše.
My car backfired out front s That was all.
Ty jsi velmi arogantní, to je vše.
You're very arrogant, that's all.
A to je vše na čem záleží.
And that is all that matters.
Fajn, dobře, to je vše.
Alrighty, well, that was all.
Myslel jsem, že jsme přáteli, to je vše.
I thought we were friends, that's all.
Děkuji mnohokrát, mademoiselle.- A to je vše?
Much obliged, mademoiselle And that is all?
To je vše, Raspeguyi.
That's all, Raspeguy.
To je vše, do nula minus pět.
That is all until zero minus five.
Mikko potřeboval byt, to je vše.
Mikko needed an apartment, that's all.
To je vše, Bílý Bizone.
That is all, White Buffalo.
Dvě minuty, to je vše.
Two minutes, that's all.
To je vše, co potřebujeme vědět.
That is all we need to know.
Ztratil jste trochu krve, to je vše.
You have lost a little blood, that's all.

Results: 1598, Time: 0.014

EXAMPLES
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More