TO JE VELMI ŠPATNÝ IN ENGLISH

What does to je velmi špatný mean in Czech

Results: 20, Time: 0.0565

that's a very bad (2)

Examples of using To Je Velmi Špatný in a sentence and their translations

To je velmi špatný nápad.
That's a very bad idea.
To je velmi špatný zvyk, milesi.
That's a very bad habit, miles.
To je velmi špatný krok ve své kariéře pro nás všechny.
That is a very bad career move for all of us.
Myslím, že to je velmi špatný nápad.
I think it's a very bad idea.

To je velmi špatný nápad!
Then this is a very bad idea.
That's a very bad neighborhood.
Tví přátelé si budou myslet, že to je velmi špatná věc.
Your friends will think that's a very bad thing.
To byl velmi špatný začátek.
That was a very bad start.
To je velmi špatná zpráva.
That is very bad news.( del vo).
To je velmi špatné.
That's very bad.
Když se šílená přemožitelka pokusí zabít tvého šéfa, to je velmi špatné.
A slayer trying to kill your boss is wrong.
To byli velmi špatné časy.
Those were very bad times.
To bylo velmi špatné.
That was very bad.
To jsou velmi špatné zprávy.
Well, that's terrible news.- it's my fault.
To jsou velmi špatné zprávy.
That is very bad news.
Myslím si, že to je velmi špatná zpráva pouhý týden předtím, než odletíme do poznaně.
I think that is a very poor announcement, only one week before we go to poznań.
To je velmi špatná zpráva pro životní prostředí, pro bezpečnost, pro pracovní podmínky a také pro životní podmínky zvířat.
This is bad news for the environment, for safety, for working conditions and also for animal welfare.
To je velmi špatná top 4 pro mě, abych se dostal do další fáze, protože cassandra a... a dreamz jsou si velmi blízcí.
THAT IS a VERY BAD TOP FOUR FOR ME TO GET TO THE NEXT STAGE BECAUSE CASSANDRA AND-.
To je velmi špatné, sylvie musíš počkat, dokud všichni neodejdou od stolu.
That's very wrong sylvia you have to wait for everybody to leave the table.
No, to bylo velmi špatné rozhodnutí, protože teď už nikdy nebudeš volný.
Well, that was a very bad decision, because now you will never be free.

Results: 20, Time: 0.0565

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More