TO NENÍ JEN O MNĚ IN ENGLISH

What does to není jen o mně mean in Czech

Results: 10355547, Time: 0.1584

to není jen o
it's not just about (16) this is not only about (2)

mně

Examples of using To Není Jen O Mně in a sentence and their translations

to není jen o mně.
It's not just me anymore.
to není jen o mně, ale i o bytovém družstvu.
It's not just me now- it's the building society as well.
To není jen o mně.
It's not just about me.
Není to jen o mně, musí být morálně přijatelný pro manželky partnerů.
It's not just me, he has to pass the smell test with the partners' wives.

Tady to je jen o mně.
In here it is all about me.
Teď to není jen o nás dvou a jednou někdo skončí zraněný.
It isn't just the two of us now, and eventually somebody's going to wind up hurt.
Uvědomujusi.. že už to není jen o mě.
I realize... it's not all about me anymore.
Stejně je to jen o mně.
It's all me, anyway.
Tenhle rok to bude jen o nás dvou chlape!
It's all about you and me this year, bro!
Dva dny, pak už to bude jen o nás.
Two days, then it's all about us.
Myslela jsem, že to bude jen o nás dvou.
I thought it would be just the two of us.
Tak dlouho to bylo jen o julii a mně a já o všem rozhodovala sama.
You gotta understand, for so long, it's just been julie and me, and i have made all the decisions alone.
Není to o chlapcích, je to o mně.
It's not about boys... it's about me.
Není to jen o tobě, je to o nás všech, jsme tým,
It's not just about you, it's about all of us.
Je to jen o mně tady a teď, je to o mně a o těchto věcech.
It's about me now, and it's about me and these things.
Není to jen o tobě... nebo mně.
Ten příběh není jen o mně, patty.
This story is not just about myself, patty.
Není to jen o nás dvou.
It's not just about you and me.
Ono už to nebylo jen o mně.
It wasn't just about me anymore.
Není to jen o eleganci.
Yeah, well, it's-- not chic, you see.
To není jen o alexovi.
This isn't only about alex.
Není to jen o ní.
Jen chci říct... stále je to o mně.
I just gotta say it still is about me.
Možná bys to měla napsat jen o mně.
Maybe you should just write it about me.
Takže to není jen kvůli mně?
So it's not just about me?
Není to jen na mně.
I  s not just up to me.
Není to jen o tom, co potřebuju .
It's not just what i need.
A kromě toho, už to není jen o mně.
And besides it's not just about me any more... there's bay.
Už to není jen o mně, vanci.
You're notjust dealing with me, vance.
Krom toho, není to jen o mně.
Besides, it's not just about me.

Results: 10355547, Time: 0.1584

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More