TO NENÍ MOŽNÉ IN ENGLISH

Translation of To Není Možné in English

S Synonyms

Results: 301, Time: 0.0489

Examples of using To Není Možné in a sentence and their translations

Rone, to není možné.
Šerifko, to není možné.
Sheriff, that's impossible.
Oh, to není možné.
Oh, that's not possible.
Tiejune, to není možné.
Tiejun. that's impossible.

Můj soupeř... to není možné.
My opponent... it can't be.
Ale teď to není možné.
But that's not possible now.
Uh, to není možné.
Uh, that's impossible.
Al... ale to není možné.
Al? but that's not possible.
Bohužel to není možné.
Unfortunately, that's not an option.
Bože, to není možné!
Oh, god, no. it can't be!
To není možné, tys ji našel na naší půdě!
There is no way you found that in our attic!
Ale to není možné, lauro.
But that's not possible, laura.
Dobře víš, že to není možné.
You know very well that's not an option.
No tak. to není možné!
Come on... it can't be!
Um, to není možné.
Um, that's impossible.
Ale cézare, to není možné.
Oh, but caesar, that's not possible.
Obávám se, že to není možné.
Oh, i'm afraid that's not an option.
To není možné, lune tha.
There is no way, lun tha.
Strýčku nigele, to není možné, protože neexistuje.
Uncle nigel, that's impossible, because he doesn't exist.
Ne. to není možné, johne.
Ne, ne to není možné.
No, no, it can't be. oh?
Carl- to není možné.
Carl... it can't be.
To není možné, sedmá.
That's not an option, seven.
To není možné, že, že vůbec existje!
There is no way that that even exists!
Ale to není možné, je mrtev.
But that's impossible! he's dead!
Bojím se, že to není možné, můj pane.
I'm afraid that is not possible, my lord.
Sabrino, to není možné.
Sabrina, that's not possible.
Proč? to není možné.
Ale to není možné.
Ale to není možné, protože mám dceru.
But that's impossible, because i have a daughter.

Results: 301, Time: 0.0489

See also


teď to není možné
she's not available right now now it's not possible that's impossible right now
ale není to možné
but it's impossible but it is not possible but it can't be
to snad není možné
i can't this can't be happening you did not that is no way
bohužel to není možné
unfortunately , that's not an option unfortunately , that's impossible this is not possible , unfortunately but that it's impossible
není to tak
it's not that
to není ani
it's not even
není to fér
it's not fair
to není on
it's not him
to není ono
that's not it
není to proto
it's not because
to není ona
it's not her
to není otázka
it's not a question

Word by word translation


není
- 's not is isn't is not 's
možné
- possible can may a possibility potential

S Synonyms of "to není možné"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More