TO NENÍ TAK IN ENGLISH

Translation of To není tak in English

Results: 812, Time: 0.2026

Examples of using To není tak in a sentence and their translations

To není tak zlé.
Well, that's not bad.
To není tak úplně pravda.
Well, that's not entirely true.
Naneštěstí to není tak jednoduché.
Sadly, it's not quite that simple.
Ano, ale v praxi to není tak jednoduché, že?
Yes, but in practice, it's not quite as simple as that,?
To není tak docela pravda.
Well, that's not quite true.
Nebo aspoň že to není tak hrozné.
Or at the very least it's just not that bad.
Díky.Prostě to není tak lehký.
Thanks. It's just not that easy.
To není tak úplně pravda, viďte?
Well, that's not strictly speaking true, is it?
To není tak jednoduché.
It's not quite that simple.
To není tak, jak to funguje.
That's not the way it works.
To není tak jednoduchý.
It's just not that simple.
Ale to není tak, jak mě otec vychoval.
But that's not the way my father raised me.
Ne, to není tak!
No, it's not that!
To není tak hrozné.
Well, that's not necessarily bad.
To není tak snadné.
It's not quite that easy.
Ne, to není tak, je to jen.
No, it's not that, it's just.
Vězení v Indonesii, chlape, to není tak pěkný, víš?
Jail in Indonesia, man, it's less nice, okay?
To není tak, jak tvrdí.
Well, that's not what he's saying.
To není tak snadné.
It's not quite that simple.
To není tak jednoduché.
It's just not that simple.
Prý to není tak vážné, jak to vypadalo. A?
Apparently, it's less serious than we thought. Which means?
To není tak snadné, Charlie.
Well, that's not that simple, Charlie.
Ale to není tak jednoduché, protože v případě, že je rozhýbat on-line.
But it is not so easy because if there's bestir online.
Ano, ale v praxi to není tak jednoduché, že?
Yeah, but in practice, it's not quite as simple as that,?
To není tak rajcovní.
It's just not that sexy.
V tomhle případě to není tak jasné.
But it isn't so easy in this case.
Pro nakupování vesnici to není tak daleko.
For shopping the village it is not so far.
To není tak snadné.
It's just not that easy.
A další, nuže, už to není tak dobré.
And the next one, well, it's not quite as good.
To není tak vážné, ne?
Well, that's not terribly serious, is it?

Results: 812, Time: 0.2026

Word by word translation


to
- it that this you i

To není tak in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More